logo
Foto: En gruppe leger strekker ut hender

Om FNSP

FNSP eies av de fire regionale helseforetakene og består av over 50 nettsteder og en felles base med pasientinformasjon.

Rammene for utvikling og drift gis av interregionalt AD-møte. Retning settes av Nasjonalt systemeierforum for FNSP, som består av kommunikasjons- og fagdirektørene fra de regionale helseforetakene. 

Strategi og mål FNSP 2021-2024 (PDF)

FNSP skal bidra til pasientens digitale helsetjeneste med enhetlig informasjon fra spesialisthelsetjenesten, som er lett tilgjengelig, har høy kvalitet og som bidrar til en mer bærekraftig helsetjeneste. Det foreligger nasjonale føringer for bruk av FNSP.

FNSP skal videreutvikle nettløsningen slik at den er fleksibel og imøtekommer behovene til virksomhetene i spesialisthelsetjenesten. I tillegg skal vi forvalte den felles nasjonale basen med pasientinformasjon og sørge for at den kan brukes i andre kanaler enn nettsidene.

Fremover vil det være aktuelt å utvide FNSP og informasjonsbasen med flere informasjonselementer, flere typer informasjon og på flere formater som pasienten trenger i behandlingsforløpet. Slike utvidelser og satsningsområder styres av  Nasjonalt systemeierforum for FNSP.

I 2023 bytter FNSP teknisk plattform og det er opprettet Mottaksprosjekt for ny plattform i regionene. Prosessen med å bytte teknisk plattform er omfattende og gjør at nye nettsteder og/eller funksjoner utover dagens mandat og innhold, ikke vil kunne vurderes før høsten 2024.

Arbeidet ledes av et nasjonalt team som er frikjøpt fra de regionale helseforetakene, og de daglige samarbeidet foregår gjennom et nasjonalt redaksjonsråd. 

Norsk Helsenett drifter løsningen som tjenestene er etablert på. Videreutvikling av FNSP gjøres i tett samarbeid med et eget utviklings- og driftsteam i Norsk Helsenett.

 

Digital pasientinformasjon fra spesialisthelsetjenesten skal i hovedsak lagres hos FNSP. Denne informasjonen skal deles og gjenbrukes i flere tjenester og kanaler rettet mot pasientene. Dette effektiviserer arbeidet med utarbeidelse og forvaltning av informasjonen.
Systemeierforum FNSP
 • En mann og kvinne som smiler
  Ansatte i FNSP

  FNSPs nasjonale team leder utviklingen av tjenestene på vegne av alle regioner, foretak og sykehus. Oppdrag og mandat gis av Nasjonalt systemeierforum for FNSP.

 • En mann med briller
  Medisinsk og helsefaglig redaksjon

  Medisin og helsefaglig redaksjon i spesialisthelsetjenesten består av dyktige fagfolk fra ulike fagområder som hjelper oss å opprettholde høy kvalitet på pasientinformasjonen vi forvalter i spesialisthelsetjenesten.

 • En kvinne med svart jakke
  Nasjonalt systemeierforum for FNSP

  Systemeierne for FNSP er de fire regionale Fagdirektørene og de fire regionale Kommunikasjonsdirektørene fra RHFene i Spesialisthelsetjenesten. Nasjonalt systemeierforum setter retning og strategi for FNSP og vurderer nye initiativ som ønsker å bli en del av FNSP.

Hva er FNSP?

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) er to ting på én gang. Vi består av over 50 nettsteder som dekker alle helseforetak i spesialisthelsetjenesten i Norge. I tillegg er vi et nasjonalt felleskap som forvalter en stor felles nasjonal database med pasientinformasjon som blir gjenbrukt på nettsidene vår og i andre tjenester.
Hva er FNSP?
Illustrasjon av et isfjell
Sist oppdatert 12.06.2023