logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

FNSP

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten.

Hva er Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten?
Puslespill