logo

Kontakt

FNSP er en interregional organisasjon som jobber på vegne av alle fire helseregionene. Regionene ivaretar foretakenes behov i linjen gjennom faste kontaktpersoner.

Henvendelser fra foretak håndteres først i egen helseregion, før det eventuelt løftes til FNSP nasjonalt.

 

Helse Nord:

Jan Eskil Weglo Severinsen

 

Helse Midt:

Einar Tveit

 

Helse Vest:

Thomas Christopher Manzini Lindseth

 

Helse Sør-Øst:

Ingvild Utne

 

Interregionalt team:

Elisabeth Stakkeland

Fredrik Gustav Lorentzen

 

 

Sist oppdatert 16.06.2023