logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Tilgjengelighet og universell utforming

Vi jobber for at innholdet på våre nettsider skal være tilgjengelig for alle.

Tilgjengelighetserklæring for FNSP.no

Om tilgjengelighetserklæringen

Tilgjengelighetserklæringen beskriver hvordan og i hvilken grad nettstedet oppfyller kravene i WCAG 2.1-standarden (Retningslinjer for universell utforming av webinnhold).

Generelt om tilgjengelighet

Alle helseforetak på tvers av landets fire helseregioner bruker en felles publiseringsløsning for sine nettsider. Der er det lagt til rette for at hvert enkelt nettsted skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne.

For eksempel er nettsidene kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere. Språket skal være klart og tydelig. Du skal kunne forstørre teksten i nettleseren, og alle bilder skal ha alternativ tekst.

 

Sist oppdatert 05.01.2024