logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Ansatte i FNSP

FNSPs nasjonale team leder utviklingen av tjenestene på vegne av alle regioner, foretak og sykehus. Oppdrag og mandat gis av Nasjonalt systemeierforum for FNSP.

Henvendelser fra foretak håndteres først i egen helseregion, før det eventuelt løftes til FNSP nasjonalt. Ta kontakt med din mottaksprosjetleder om du er ansatt i Spesialisthelsetjenesten.

Vi ønsker tre nye medarbeidere velkommen!

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten ser fremover og har gleden av å ønske tre nye medarbeidere velkommen! 

Les hele saken
En hender som holder over hverandre.
Sist oppdatert 07.03.2024