logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Ansatte i FNSP

FNSPs nasjonale team leder utviklingen av tjenestene på vegne av alle regioner, foretak og sykehus. Oppdrag og mandat gis av Nasjonalt systemeierforum for FNSP.

Henvendelser fra foretak håndteres først i egen helseregion, før det eventuelt løftes til FNSP nasjonalt. Ta kontakt med din mottaksprosjetleder om du er ansatt i Spesialisthelsetjenesten.

Ansatte i FNSP:

En kvinne med blondt hår

​Elisabeth Stakkeland

Medisinsk og helsefaglig redaktør

elisabeth.stakkeland@spesialisthelsetjenesten.no
Foto av Fredrik Lorentzen

Fredrik Gustav Lorentzen​

Leder produkt- og teknologiutvikling

fredrik.gustav.lorentzen@spesialisthelsetjenesten.no
Sist oppdatert 12.06.2023