logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt systemeierforum for FNSP

Systemeierne for FNSP er de fire regionale Fagdirektørene og de fire regionale Kommunikasjonsdirektørene fra RHFene i Spesialisthelsetjenesten. Nasjonalt systemeierforum setter retning og strategi for FNSP og vurderer nye initiativ som ønsker å bli en del av FNSP.

Leder Nasjonalt systemeierforum:

En person med krøllete hår

Bente Aae

Kommunikasjonsdirektør, Helse Vest

Medlemmer Nasjonalt systemeierforum:

En mann som smiler til kameraet

Bjørn Egil Vikse

Fagdirektør, Helse Vest

En mann med skjegg smilende

Kristian Onarheim

Ass. fagdirektør, Helse Midt

En mann i dress

Knut Even Lindsjørn

Avd.direktør samhandling og brukermedvirkning. Helse Sør-Øst

En kvinne med briller og skjerf

Randi Brendberg

Fagsjef, Helse Nord

Et nærbilde av en kvinne som smiler

Gunn Kristin Sande

Kommunikasjonsdirektør, Helse Sør-Øst

En mann i svart skjorte

Eiliv Flakne

Kommunikasjonsdirektør, Helse Midt

En kvinne med blondt hår

Ingrid Bredesen Hangaas

Seniorrådgiver kommunikasjon, Helse Nord

Sist oppdatert 13.03.2024