logo FNSP redaktørstøtte

Oppdateringer kjøres slik at redaktører kan jobbe i løsningen som normalt mens oppdateringen pågår. I løpet av oppdateringen vil det være ca. 10 minutter hvor redaktørene får opp en beskjed om at systemet er i lesemodus. Dette er for å sikre at ikke redaksjonelt arbeid man gjør går tapt under oppdateringen. Besøkende til nettstedet merker ikke noe til at FNSP oppdateres.

Normal oppdateringsperiode er på torsdager mellom 11 og 12, men avvikende tidspunkt kan forekomme. 

Redigeringsadresse endres i uke 17. Det ble gitt mer informasjon om dette i allmøtet som det er opptak av under her. For ytterligere spørsmål ta kontakt med nettansvarlig i ditt foretak. Er du selv nettansvarlig, kontakt regional mottaksprosjektleder.

Demonstrasjon av funksjonalitet utviklet så langt i 2024:

Opptak av live demonstrasjon av funksjonalitet utviklet mellom januar og april 2024

Oversikt over de siste oppdateringene:

Endringer:

 • Tilrettelegging for spørreundersøkelse som skal komme for sykehus og RHF i august

 

Feilrettinger:

 • Featureartikkel var sensitiv for feil i SVG-fil når man valgte visningen uten brødsmulesti. Dette skal være forbedret
 • Visningen av statistikken kunne endres av redaktører

Ny funksjonalitet:

 • Ny blokk Nøkkeltall - Blokken skal brukes for å vise nøkkeltall som antallet ansatte, prislapp, varighet eller endring i prosent. Når blokken brukes i innholdsfeltet på en featureartikkel vil den ha en animasjon. Denne blokken skulle egentlig kommet med oppdateringen 2. mai, men ble trukket grunnet feil.
  Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
  Nøkkeltallblokken har animasjon som vist over når den brukes i en featureartikkel. Animasjonen stopper egentlig når hele tallet vises, men bildet over går i loop for å vise animasjonen.

Endringer

 • Nettansvarlig kan nå bytte sidemal på en side som allerede er opprettet. Funksjonen ligger som en nedtrekksliste under Innstillinger-fanen, med sidetyper som er tillatt (bestemt av siden over i sidetreet)

Feilrettinger

 • Featureartikkel brøt tittelen over flere linjer og hadde av og til enkeltord alene på en linje.
 • Featuremal/blokk vil nå følge fokuspunkt på bilder om dette er satt på bildet (kan ikke testes før koden lanseres, så litt usikkerhet rundt om det vil virke)
 • Sideutlisting kunne «mangle sider» når man hentet innhold fra sidetre og samtidig inkluderte enkeltsider.
 • Avdelingssider viste kun 12 underliggende enheter. Så om det var flere underliggende enheter enn 12, så ble ikke disse vist. Feilen kom i forbindelse med en oppdatering for noen uker siden.

 

Feilretting:

Vi gjør endringer som skal forbedre indeksering av innholdet

Feilrettinger:

 • Live video fra Vimeo skal nå fungere
 • Featuremal/blokk vil nå følge fokuspunkt på bilder om dette er satt på bildet (kan ikke testes før koden lanseres, så litt usikkerhet rundt om det vil virke)
 • Featureblokk vil nå ha bedre forhåndsvisning og on-page-editing enn tidligere
 • On-page-editing vil nå vise vær oppmerksom feltet korrekt
 • Søkeoptimalisering vil nå velge korrekt språk for nynorskforetak, slik at de slipper å manuelt endre fra none til norsk
 • Sideutlisting med aktivert valg om å vise bilder vil nå flytte overskriften opp på eventuelle sider som mangler bilder, slik at det ser bedre ut
 • Utlisting av sted med bilde har nå korrigert plasseringen av bildet slik at det ikke lenger er en liten hvit ramme rundt høyresiden (kan ikke testes før koden lanseres, så litt usikkerhet rundt om det vil virke)
 • Driftsmeldinger får eget ikon, slik at de skiller seg fra infomeldinger
 • Drift- og infomeldinger har fått bedre beskrivelser av hva forskjellen er når man skal opprette dem

Ny funksjonalitet:

 • Sitatblokken vil nå få en pen animasjon om den settes inn i en featureartikkel
  Skikkelse
  Den vanlige sitatblokken ser slik ut om den blir brukt på en featuremal. Merk at animasjonen her går i loop, mens den på siden vil stoppe når hele teksten er synlig.
 • Nytt internt API som returnerer data om foretak ({siteurl}/api/sites/)

Endringer:

 • Avstanden under søkeforlagene i søkefeltet er økt slik at avrundingen på hjørnene starter under laveste karakter. Det er også lagt inn en linje mellom søkeforslagene (om det er flere) for å lettere skille mellom dem for besøkende.

Feilrettinger:

 • Logofilene krever SVG-format, men har tidligere også krevd at filen inneholder rammer. Dette har vært sårbart når foretak har lastet oppdatert logofilene sine uten at ramme har vært bygd inn i selve filen. Dette kravet er nå tatt vekk fra bildefilen og heller tatt høyde for i datakoden i FNSP. Dette vil også hjelpe for logo i featureartikler.
 • Forbedring på lokal papirkurv slik at alle redaktører får gjenopprettet innhold de selv har slettet.
 • Featureblokken kunne av og til få et lite blink i overgangen om det samme bildet ble lagt inn flere ganger
 • Søket på nettsiden inkluderer ikke lenger videofiler. Vi vil heller at besøkende skal komme til siden som videofilen ligger på, enn å få selve filen som et søkeresultat
 • Videoblokk har fått oppdatert hjelpetekst med informasjon om startbilde
 • Kategoriene har ikke lenger «visningsnavn». Det var ikke konsekvent visning av dem og det var heller ikke skikkelig støtte for alfabetisk sortering av kategoriene i mappene i redaktørgrensesnittet. Så da var det bedre å bare ta vekk visningsnavnet.

Feilrettinger:

 • Dokumentutlistinger vil alltid få med seg nye dokumenter eller endringer på dokumenter når den lister ut fra en mappe.
 • Fellesinnhold-oversikten som ligger på Dashboard skal lastes inn som normalt for alle foretak.

Ny funksjonalitet:

 • Justert redigeringsvisning av blokker og filer med annen farge i toppfeltet. Nå vil toppen ha grå bakgrunn når man redigerer sider (slik vi har i dag), men skifte til hvit bakgrunn når man redigerer blokker og filer. Dette er for å lettere vise til redaktør når man er på hvilket innhold i redigeringsmodus. Av tekniske årsaker kan vi ikke skille mellom blokker og filer.
  Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
  Forskjellig bakgrunnsfarge vil lettere skille mellom innhold. Øverst er redaktør på en sidemal og får grå bakgrunn. Bildet nederst er på en blokk som vil få hvit bakgrunn.
 • Søkeoptimalisering er tilgjengelig for nettansvarlig under Dashboard
 • OBS! Utsatt Ny blokk Nøkkeltall - Blokken skal brukes for å vise nøkkeltall som antallet ansatte, prislapp, varighet eller endring i prosent. Når blokken brukes i innholdsfeltet på en featureartikkel vil den ha en animasjon.
  Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
  Eksempel på nøkkeltallblokk sett på en featureartikkel. Merk at eksempelet er en GIF-fil som går i loop og at den normalt vil stoppe når den har kommet frem til det endelige tallet. Se brukerveiledning for mer informasjon.

 

Endringer:

 • Stedssider vil nå automatisk liste ut avdelinger. Om du ikke ønsker dette på en avdelingsside, kan du hake av for dette på den enkelte stedsside
 • Brødsmulestien på mobil vil nå korrekt vise kun nivået over i strukturen (slik vi hadde på SharePoint) og ikke hele brødsmulestien
 • Når man konverterer en behandlingsside fra gammel til ny mal, vil oversikten bli oppdatert med en gang for å reflektere endringen i oversiktslisten under Dashboard
 • Toppbildet på stedssider vil nå ikke vises uendelig stort på stor skjerm, men begrenses til en bredde på 1374 piksler

 

Feilrettinger:

 • Promoboksen har nå fått forbedret mobilvisningen av bildene
 • Featureblokken får nå korrekt farge på lenker når man velger mørk bakgrunn
 • Featureblokken forbedring på on-page-editing-modus, men er fortsatt litt feil på forhåndsvisning (dette jobbes det med)
 • Bilder på språkversjoner skal nå vises igjen
 • Topp- og bunnmeny har nå ikke lenger faner for faste tekster (den skal kun være under innstillinger)
 • Statistikkverktøyet vil nå bedre kunne ta vekk tall for besøk fra redaktører
 • Inngangskort hadde alltid åpen ikonvelger i nedtrekksmenyen, dette er fikset
 • Forbedringer på migrerningskode
 • Forbedringer på site-i-site

En ekstra oppdatering denne uken:

Ny funksjonalitet:
 • Ny sidemal:Featureartikkel er en sidemal for å visuelt kunne fortelle en historie. Den gir mulighet for å vise bilde eller video øverst på siden og forskjellige bakgrunnsfarger.
 • Ny blokk: Featureblokk gir deg et flott utgangspunkt for å bygge en historie gjennom store bilder og video.
 • Vedlikeholdsplakaten som vises til redaktører når vi oppdaterer FNSP vil nå være tilpasset oss og si at FNSP oppdateres og ikke kan redigeres i noen minutter - Denne utgår og kommer på neste oppdatering
 • Eksportering av tilbakemeldinger til CSV-fil (som kan åpnes i Excel) er nå mulig. Mangler dato og enhetstype i eksporten, noe som vil bli lagt til med oppdatering senere.
 • Redigeringsadressen vil bli lik besøksadressen og vi får kode for å støtte denne endringen
Endringer:
 • Promoterte åpningstider på stedssiden hadde for mye luft rundt seg og tok for stor plass. Dette er nå justert ned og står nå i stil med resten av designet
Feilrettinger:
 • Punktlister hadde for stort mellomrom og nummererte punktlister viste ikke nummer. Dette er nå fikset. 

Ny funksjonalitet:

 • Noe ny funksjonalitet som aktiveres på tirsdag 23. april. Informasjon kommer.

Endringer:

 • Vedlikeholdsplakaten som vises til redaktører når vi oppdaterer FNSP vil nå være tilpasset oss og si at FNSP oppdateres og ikke kan redigeres i noen minutter - Denne utgår og kommer på neste oppdatering
 • Videoblokken kan nå få et valgfritt startbilde (fra bildefil) som vises til de besøkende, hvis man ikke vil vise første bilde i videoen

 

Feilrettinger:

 • Sykdomsinformasjon fra helsenorge vil nå bli markert med språkkode «no» og ikke bruke lokal språkkode for bokmål/nynorsk. Dette da språket på innholdet fra helsenorge kan være på motsatt målform av hva ditt sykehus benytter og da kan det bli feil i forhold til UU.
 • Delkapitler på sider i fellesinnhold ble åpnet i feil redigeringsform

Ny funksjonalitet:

 • Lydblokk - Ny blokk som kan spille av lydfiler du selv laster opp på FNSP. 
 

 

Endringer:

 • Tabeller har nå fått knapp for å justere teksten til venstre, høyre eller midstilt.
 • Fellesinnhold: Utlisting av /behandlinger lister nå kun ut én side per term og ikke flere. Altså du vil ikke lenger få opp samme side flere ganger fordi den foreligger oversatt til flere språk.

 

Feilrettinger:

 • Statistikken er synlig igjen
 • Oppdatering av søkemotoren FIND til siste versjon
 • Mobilvisning av oversiktssider hadde feil stiling på nullstillingslenke, filtergrupper og manglet vis-resultat-knapp
 • Sitemap ble ikke generert riktig
 • Behandlingssider viste ikke vær oppmerksom-feltet i forhåndsvisning
 • Sårbarhetsfiks for en funksjon knyttet til bildehåndtering
 • Avdelingssiden sin utlisting av behandlinger manglet luft over overskrift og under paginering
 • Overskrift på persongalleri i riktekst hadde feil overskriftsstil
 • Behandlinger sorterte på filnavn og ikke på tittel. Dette gjorde at enkelte behandlinger ikke sto i riktig alfabetisk rekkefølge

 

Kun en liten oppdatering denne første uken etter påske.

 

Endringer:

 • Sidetreet med alle nettstedene blir alfabetisk sortert, med Fellesinnhold øverst. Dette har ingen praktisk konsekvens utover rekkefølgen på nettstedene i redaktørgrensesnittet.
 • Forbedring av databasemodellen (fra DTU til vCore) for bedre ytelse og skalering - Tiltak vi håper bidrar til å redusere tilfeller hvor innhold ikke listes ut umiddelbart etter publisering
 • Feilmeldingssiden for 404-feil er tilbake med design fra eget nettsted. Denne ble deaktivert for en tid tilbake i forbindelse med ytelsesproblemer og feilrettinger.
 • Dashboard for fellesinnhold har nå også med sidetype, om man laster ned en CSV-fil.

Feilrettinger:

 • Bildegalleri ble omskrevet for noen uker siden og fikk et nytt bildefelt. Vi flytter nå alle bildene automatisk over i det nye feltet og fjerner det gamle feltet.
 • RSS-blokken laster nå raskere og mer effektivt inn på siden for de besøkende.
 • Videblokken får nå et eget krediteringsfelt og henter ikke lenger fra selve videofilen. Dette gjør det enklere å ha kontroll på innholdet redaksjonelt.
 • Tomme lenker i meny kunne føre til problemer. Redaksjonelt er det ikke mulig å legge inn en tom lenke i Optimizely, men det var mulig i SharePoint og dermed kan det være noen tilfeller i migrert innhold.
 • Tilbakenavigering fra navnløs sideutlisting fungerte ikke slik det skulle.

På grunn av påskeferie, kjører vi en oppdatering tirsdag 19. mars (og ikke torsdagen som normalt). Dette gjøres slik at det er tid til å fikse eventuelle feil/mangler som KAN oppstå i forbindelse med en slik endring, før påskeferie.

Nye funksjoner:

 • Site-i-siten: Helt ny funksjonalitet som gir oss muligheten til å «bryte arv» på hele eller deler av meny, søk, brødsmulesti, bunntekst og logo. Det kommer en forside fra der man bryter arven og så kan man bygge opp innhold derfra og ned. Funksjonen er ment for å kunne bygge opp innhold som ellers ikke naturlig ville vært en del av nettstedet, og/eller som krever en annen profilering enn resten av nettstedet. Funksjonen er tilgjengelig på bestilling via regional mottaksprosjektleder.
 • RSS-blokk: En helt ny blokk for innholdsfelt som lar deg legge inn RSS-feed fra en kilde og vise på siden. Kan brukes for å vise stillingsannonser eller nyheter fra annet nettsted som tilbyr RSS.
 • Internsøk: Denne oppdateringen handler mye om internsøket og mange av endringene vil ikke være synlig for besøkende eller redaktører enda. Men vi aktiverer funksjoner i «maskineriet til FNSP», som vil bli synlig for besøkende og redaktører noe senere.

 

Endringer:

 • Bildegalleri – forbedringer på blokken for fullskjermvisning og kreditering av bilder
 • Bygget om alt av flervalgsfelt for kategorier med utgangspunkt i løsningen for nøkkelord. Nå vil du mye raskere kunne markere innholdet med metadata ved å dra dem inn eller velge dem fra listen, slik som med nøkkelord. Dette gjelder:
  • Kategoriene Diagnose, Undersøkelse, BehandlingRelevant helsekategori, Relevant spesialitet
  • Sidene som arver fra Basis [mal]Relevant for sykdom og behandling
  • Klinisk studieHRCS-kategorier
  • Blokkene i gruppen Utlistinger
  • Kursoversikt: Fårhåndsfiltrering
  • Fagkurs: Spesialitet
  • Pasientkurs

 

Feilrettinger:

 • Søk på deler av ord på temasider fungerer igjen (for eksempel for å finne metoder på nyemetoder.no)
 • Automatisk navn på blokker under andre blokker vil nå gi riktig navn på blokken
 • Temamenyen har nå riktig retning på piler til interne og eksterne lenker
 • API-lenker kunne gi feil for ugyldig språk

Ny funksjonalitet:

 • Ny blokk: Persongalleri! - Dette er en blokk som kan inneholde mange kontaktpersonblokker for visning av mange personer samlet, ved å sidestille dem på store skjermer. Kontaktpersonblokker som brukes er de samme som vi allerede bruker og det er bare å dra dem inn i denne nye blokken for en pen visning. Man kan selvsagt endre rekkefølge på dem inne i blokken, velge om man vil ha med eller uten foto og den viser 2 per linje i rikteksfelt og 3 per linje i innholdsfelt.
 • Sidestilling av nynorsk og bokmål i sideutlistingsblokken. Dette gjør at man enkelt kan hente ut innhold fra foretak som har et annet hovedspråk enn sitt eget. Eller kombinere innhold fra mange forskjellige foretak, slik som for forskningsrapporten. Engelsk og samisk holdes utenfor.

 

Endringer:

 • Teknisk funksjonalitet på baksiden som gjør at vi kan slå av og på ny funksjonalitet som utvikles i etterkant av introduksjon i FNSP. Dette gjør at om det oppdages feil/mangler ved en funksjonalitet, så får vi nå i mange tilfeller muligheten til å deaktivere den nye funksjonaliteten uten å måtte kjøre en nødoppdatering av koden.

 

Feilrettinger:

 • Bilder ble strukket/sammentrykket i redigeringsvisning og forhåndsvisning. Dette vil nå kun skje unntaksvis.
 • Tekstblokk på behandlingsinformasjonsside fikk feil stiling av H2
 • Ved forrige release kom den nye blokken Sidetreutlisting, som lister ut sider basert på sorteringsrekkefølgen i sidetreet. Det var et par ting som gjensto, slik som beskrivelse av blokken og default avhuking av bilder. Dette er nå fikset
 • Søkefeltet på "Forside, publikumsrettet" gikk til søkeresultat på masterspråket. Det betyr at om man står på engelsk versjon og søker, så kom man til norsk resultat. Nå sendes man til riktig språkversjon, slik man gjør i globalsøket.  

Ny funksjonalitet:

 • Blokker får nå automatisk navn som inneholder blokktypen, slik at man redaksjonelt ikke lenger trenger å skrive dette når man lager nye blokker. Eksempelvis vil en promoboks automatisk få navnet «promoboks: » før navn/tittel redaktør legger inn
 • Kontaktinformasjon i bunnmeny (footer):
  • Mulig å legge inn logo til flere samarbeidspartnere og ikke bare én
  • Mulig å legge inn blokker for sikker dialog (digitale tjenester for kontakt)

 

Endringer:

 • Oversiktssider og søk vil huske hvor brukeren var, slik at om brukeren trykker på tilbakeknapp vil man komme tilbake der man var. Gjelder filter, søkeord og resultatside brukeren var på før man gikk inn på en side og trykket tilbakeknappen
 • Faktabokser og sideutslitinger vil huske hvor brukeren var og forblir ekspandert om brukeren trykker tilbakeknapp til siden
 • Logo i topp- og bunnmenyen blir klikkbar, så man kommer tilbake til forsiden ved å klikke på de

 

Feilrettinger:

 • Bildegalleriblokken fungerer som den skal og har samtidig fått en visuell oppgradering
 • Behandlingssted er nå med i URL om man ekspanderer en overskrift på en behandlingsside slik at man kan lenke direkte til denne og den vil fungere ved tilbakenavigasjon fra bruker
 • Lupen og menyknappen på toppen av nettstedet vil nå ha en liten animasjon om man drar musepekeren over dem
 • Webp-filer som redaktør lastet opp feilet om de inneholdt animasjon

 

Feilretting 2:
Vi kjører ut en hotfix ettermiddagen 29.02 med to feilrettinger:
 • Oppdateringen tidligere i dag medførte at noen foretak mistet bunnlogoen. Fiksen får disse tilbake
 • Det blir mulig å laste opp og gjøre endringer på SVG-filer. Dette var en feil som ble introdusert i forrige uke

Stor UU-oppdatering som fikser nesten alle gjenstående feil i tilgjengelighetserklæringen!

Etter denne oppdateringen feiler vi teknisk kun på tilgjengelighetserklæringens punkt 1.4.1. Så om du har alt av det redaksjonelle i henhold til kravene, skal nettstedet ditt nå kun rapportere 1 feil til uustatus.

 

Ny funksjonalitet:

 • Ny blokk: Sidetreutlisting – Dette er en ny utlistingsblokk som bruker Optimizely-egenskapene for sortering i sidetre og visning i navigasjon til å hente ut sider fra et bestemt sted i strukturen. Den gir redaktør muligheten til å liste ut innhold i den rekkefølgen man ønsker.
  Dette er første utgave av blokken og det er noen småting som fikses ved oppdatering i neste uke (beskrivelse av blokk i blokkgalleri, standard avhaking for bilder, funksjonalitet for flere sidetyper med mer). Anbefaler derfor å vente én uke før man tar blokken i bruk, med mindre man har en redaksjonell oppgave som haster og krever denne funksjonaliteten.

 

Endringer:

 • Enkel adresse er nå flyttet til innstillinger fanen for mer kontroll over bruk. Enkelte foretak opplevde at lokale redaktører «kuppet» enkle adresser til sine sider som hadde eller burde ha en mer overordnet funksjon. Innstillinger-fanen på sider er kun tilgjengelig for nettansvarlig.
 • UU: Mange feilrettinger og vi løser feil 1.3.1, 2.1.1, 2.4.6 og 4.1.1
  • Meny fra knapp til sammentrukket knapp
  • Støtte for tab-navigering på filterkomponent
  • Temameny har nå riktig overskrift
  • Aria role/label for nav element

 

Feilrettinger:

 • Delingsbilde i sosiale medier var ikke alltid med
 • Overskrifter fra tekstblokker stiles likt som i tekstfelt
 • Bildekvalitetsforbedring på sidebilder
 • Nyhetsutlistinger med bilder fikk en hakkete animasjon når man tok musepekeren over i enkelte nettlesere
 • Beredskap, info og driftsmeldinger hentes nå ut med ContentLoader og ikke FIND
 • Redaktørgrensesnittet på Dashboard er justert for mer samkjøring av stiling og skrifttype
 • Språkfeil:
  • Gadget for språk (languages) var på engelsk. Denne er nå på norsk og heter språkversjoner
  • Engelsk nyhetsutlisting hadde norsk datoformat
  • Tekst foran bildekreditering (foto/illustrasjon/figur) hadde ikke oversettelse til engelsk
  • Behandlinger som ble opprettet via Min Side på St. Olav og Helse Bergen kom av og til på feil språkversjon av oversiktssiden. Da kunne en norsk side havne under engelsk oversiktsside.
  • Nettleservarsel ble vist for iOS på engelsk versjon av NorTrials. Dette er nå fikset

 

Feilretting for teknisk feil i løsningen som påvirket ytelsen for redaktørene.

Endringen vil fjerne internsøkfunksjonaliteten som har fanget opp innhold på behandlingstekstenes felt for før, under og etter. Koden for dette blir skrevet om og tatt inn igjen på en senere oppdatering.

Planlagt oppdatering torsdag 15. februar. Endringer på hva som kommer kan endre seg.

 

Ny funksjonalitet

 • Bilder: Flere valg på bildeutsnittene enn tidligere på bilder i riktekstfelt. Nå kan man også velge 16:9 eller original som alternativer i tillegg til de vanlige liggende og stående størrelsene. Original vil vise bildet i det bildeformatet som originalbildet har. Alle bildeformatene kan vises i fullbredde eller venstre-/høyrejustert.
 • Kalenderhendelse: Om et arrangement har flere datoer, vil det nå vises en knapp for å vise disse på toppen av arrangementet. Tidligere ble de andre datoene vist i bunnen av siden, men nå vil de også være lett synlig på toppen sammen med datoen for det arrangementet man har klikket inn på.
 • Tilbakemeldinger: Nå vil alle med redigeringstilgang se sider med tilbakemelding som man har redigeringstilgang til under Dashboard. Altså har du redigeringstilgang til hele nettstedet så ser du alle, men om du har tilgang til en del av nettstedet så vil du kunne se tilbakemeldinger som har kommet på disse sidene.
 • Bilder (avansert): Det er nå mulig å legge inn en bildeblokk i riktekstfelt for de som trenger litt mer avansert funksjonalitet. Dette er for erfarne brukere og ved spesielle behov og ikke en erstatning for den tradisjonelle måten å vise bilder på. Ved å bruke en bildeblokk er det mulig å vise bildet uten ramme (altså uten avrundede hjørner og bakgrunnsfarge). Det er også mulig å legge inn en lenke på bildet, slik at det er klikkbart. Igjen, dette er et suplement til den normale måten å legge inn bilder på og, er til de spesielle tilfellene man har hvor det er et utvidet behov. Les mer under "avansert bruk via bildeblokk" på brukerveiledningen for bilder.

Endringer

 • Nye Metoder: Dato for siste status er tatt vekk
 • Promobokser: Bildekvaliteten er justert opp
 • Tilbakemeldingsfeltet støtter nå samiske bokstaver
 • Behandlinger:
  • Fjernet den faste teksten introduksjon
  • Endret overskriften Henvisning og vurdering til overskrift H2
  • Nytt lokalt felt for henvisningsinformasjon til pasient (i tillegg til det feltet vi har for helsepersonell)
  • Endret feltnavene som redaktør ser i tilpassninger-fanen på behandlingsmalen, slik at de ikke var så lange og omstendelige
  • Konvertering til ny mal via Dashboard->fellesinnhold er nå mulig for alle som har publiseringsrettigheter til /behandlinger og ikke bare nettansvarlige

 

Feilrettinger

 • Min Side fellesinnhold: Nå kan alle som har publiseringrettigheter endre fra gammel til ny mal. Tidligere var det kun nettansvarlig som kunne gjøre dette. Merk at oversikten «kun» oppdateres hvert 15 minutt, så det kan se ut som siden ikke er konvertert i oversikten en kort periode selv om man nettopp har endret den.
 • Ankernavigasjon: Enkelte ganger når man trykket på en lenke som gikk inn i en ekspandert overskrift, så kom overskriften utenfor bildet. Dette er nå fikset.
 • Mobilvisning: Lange avdelingsnavn blir nå automatisk delt opp, slik at ikke teksten bryter rammen (plassen)
 • UU: Aktiv fokus er nå på riktige knapper ved paginering
 • UU: Filter er kodet til H2 (fra H3)
 • Sidejusterte bilder under ekspanderende overskrifter kunne av og til bryte utenfor rammen
 • Behandlingssider: Når delkapitler ble endret, så var ikke det synlig i forhåndsvisning
 • Arrangement: Justert opp tekststørrelsen på ingressen slik at den er lik som for de andre sidemalene våre
 • Forbedring av ytelsen gjennom tiltak som SoftLinkCheck for avdeling og ParentRestoreSiteDefinitionsID for slettede elementer

 

Tekniske feilretting for en feil på løsningen som har ført til at redaktører ikke har kunnet jobbe normalt i enkelte perioder. 

Oppdateringen inneholdt blant annet:

 • Oppdatering fra Optimizely for hele søkemotoren FIND til versjon 16.0.2
 • Asynkron innlasting av dokumentutlistinger under ekspanderende overskrifter. Det betyr at nettsider med ekspanderende overskrifter vil laste raskere for de besøkende og at dokumentutlistingene under en ekspanderende overskrift kun lastes dersom denne åpnes

Merk at denne oppdateringen fikser UU-feil 2.4.3 og 4.1.2 som nå kan markeres som OK i tilgjengelighetserklæringen på uustatus.

Nye funksjoner

 • Globalsøk: Forbedret søkeresultater for brukere på nettstedet når man bruker flere ord i søket.
 • Papirkurv:
  • Nettansvarlig kan nå slette og gjenopprette innhold fra lokal papirkurv under Dashboard.
  • Alle brukere med redigeringsrettigheter får nå tilgang til å slette eget innhold fra papirkurven (altså elementer de selv har slettet)
  • Viser slettet dato på blokker og hvem som har slettet dem, ny sortering på kolonner og flere grafiske justeringer.
 • Tilbakemeldinger (for nettansvarlig): Ny fane for filtrering og sortering av tilbakemeldinger i listen. Ønsker du å hente ut tilbakemeldingene til Excel, kan man enkelt markere innholdet på siden og klipp/lim inn i Excel.
 • Promoterte åpningstider (mest for sykehusapotekene, men brukbar for alle). Åpningstider vises normalt under Slik finner du fram på stedssider. Nytt felt for promoterte åpningstider hvor blokken vil vises tilsvarende drifts- og beredskapsmeldinger i toppen av siden.
 • API: Behandlingssidene kan hentes ut gjennom API – Koden inn nå, men åpningen gjøres i samarbeid med aktørene som konsumerer dette innholdet litt senere

Endringer

 • UU: Flere forbedringer for å få korrekt kode og oppførsel (oversiktssider, fokus ved ekspandering, inngangskorttitler). Denne oppdateringen fikser feil på 2.4.3 og 4.1.2 som nå kan markeres som OK i tilgjengelighetserklæringen.
 • Arrangement/kalender (første runder med endringer etter workshop):
  • Kalenderutlisting: Tydeligere visning av historiske hendelser ved at det nå står «Dato passert» og ikke dato.
  • Kalenderhendelse: Tydelig markert med at dato er «Passert» inne på arrangementer (tilsvarende det vi har for avlyst og fullt). Knappen for påmelding på komponenten i ingressen vil bli skjult om påmeldingsfristen er passert.
 • Nøkkelord på sider: Det tok veldig lang tid å hente inn oversikt over nøkkelord når man ville ha de på siden. Det er nå kodet en helt ny funksjon hvor man henter nøkkelord rett ressursfanen. Valgfritt om man vil bla seg frem, eller bare dra dem inn i feltet for nøkkelord på siden (tilsvarende det man gjør når man drar inn en lenke til en annen side, men nå altså med nøkkelord under fanen kategorier i ressursfanen).
 • Adresseblokk: Oppdatert med ekspanderendevisning av tider og restrukturert rekkefølgen på feltene i redaktørgrensesnittet for mer naturlig bruk
 • Godkjenningsflyt: Brukere uten publiseringsrettigheter kan nå publisere blokker og medier, slik at de kan produsere innhold og sende til godkjenning
 • Cachetid for dokumenter som er slettet justeres ned til 4 timer

Feilrettinger

 • Avdelingssidemal: Intern lenke som erstatter for les mer om enheten fungerer nå som den skal
 • Søk i innhold i delkapitler på behandlinger gir nå treff

Nye funksjoner:

 • Fiks for UU-feil 4.1.3 i tilgjengelighetserklæringen gjennom ny side for feilmelding http 500. Det betyr at alle som ønsker kan endre på tilgjengelighetserklæringen til at vi nå oppfyller dette kravet.
 • Redaksjonell oversikt over fellesinnhold under «Dashboard» (både støtteartikler og behandlingsinformasjon). Dette er tilsvarende Min Side som vi hadde på SharePoint. Nå har vi også lagt til mer funksjonalitet: Sortere på flere kategorier, oversikt over ny og gammel mal, bruk av varianter. Det er også en knapp for å ta i bruk en behandlingstekst fra felles som vil lage en lokal kladdeversjon på ditt nettsted som du enkelt kan legge til avdelingsinformasjon på og publisere. 
 • Ankernavigasjon til blokk ekspanderende overskrift og blokk praktisk informasjon. Når man åpner en slik ekspander så vil URL i nettleser endres og man kan lenke direkte til den.
 • Avdelingssider kan nå ha én lenke under tittel og ingress som erstatning for «les mer om» ekspanderen hvis man ønsker det
 • Stedssider kan nå ha en introtekst under ingress med litt mindre fontstørrelse. Dette er laget spesielt for sykehusapotene som har behov for mer informasjon enn det som er naturlig å ha i en ingress, men feltet er tilgjengelig for andre typer HF også.
 • Skjul en side fra internsøk. Kan hakes av for under fanen «søk» på sider man vil utelate fra søket på nettstedet (tilsvarende funksjonen vi har for å utelate siden fra eksternt søk)

Endringer:

 • Brutte-lenker-sjekkeren har fått flere justeringer for å kunne fungere bedre
 • Det er nå mulig for besøkende å legge inn en tilbakemelding på en side når man velger svaralternativet JA
 • Oppgradert til siste versjon av Optimizely sin søkemotor Find (Optimizely Search and Navigation)
 • Oppgradert design på tilbakemeldingersiden (ingen ny funksjonalitet, kun justert design)
 • Alle redaktører skal nå kunne gå inn på en tilgangsgruppe og se hvor gruppen har tilgang og hvem som er med i gruppen. Tidligere kunne bare nettansvarlig se dette
 • FNSP kjører på mange «noder» og brukere og redaktører kommer på en «tilfeldig» node og blir låst til den. Vi endrer koden slik at man alltid kommer til en «tilfeldig» node for hver sidevisning, slik at eventuelle tregheter på én node ikke påvirker hele brukeropplevelsen.

Feilrettinger

 • Når man åpner en ekspanderende overskrift og åpner et dokument, kan man nå trykke tilbakeknappen i nettleseren og komme tilbake der man var
 • Korrigert slik at lokale videoer som var lagt inn på en side, kunne bli hentet og vist av andre foretak gjennom sidemalen for fellesinnhold
 • Enkelte bilder viste ikke i det hele tatt i forhåndsvisning. Dette er nå fikset
 • Når redaktør søker i sidetreet så skal man kun se sider fra eget nettsted, siste versjon av side og aldri noe fra papirkurven. Dette skal gjøre det lettere å finne egne sider raskt.
 • Feil på fokusmarkering på forsiden og enkelte andre steder er fikset
 • Helsekategori ble vist to ganger på behandlingssoversikten i fellesinnhold

 

Ny funksjonalitet:

 1. Import: Org.nr. og RESH-id på Avdeling og Sted (var ikke med i original migrering fra SharePoint)
 2. API ut: Lenker og kontaktinformasjon sendes automatisk til Velg behandlingssted på helsenorge.no

Feilretting:

 • Nye tilgangsgrupper i Optimizely fikk feil gruppenavn av systemet og redaktørene i de nye gruppene fikk derfor ikke tilgang slik de skulle

 

Her er oversikt over alle oppdateringer som kom i 2023