logo FNSP redaktørstøtte

Brukersupport følger organiseringen og normal forvaltning. Dette gjelder også melding om feil og mangler.

  1. Lokale brukere henvender seg til nettansvarlig i eget HF for bistand
  2. Nettansvarlig i HF henvender seg til Thomas 
En mann med briller

Thomas Christopher Manzini Lindseth

Rådgiver for brukerstøtte og opplæring

thomas.lindseth@spesialisthelsetjenesten.no 98869290

Thomas har ansvar for å bygge opp brukerstøtte og opplæring og hjelpe nettansvarlige i FNSP med tekniske utfordringer.

Endringsønsker og/eller diskusjon rundt videreutvikling

  1. Lokale brukere henvender seg til nettansvarlig i eget HF for bistand
  2. Nettansvarlig i HF henvender seg til regional webredaksjon
  3. Leder regional webredaksjon tar saker videre til nasjonalt prosjekt

For videre informasjon og hjelp, ta kontakt med din regionale koordinator:

PowerPoint for kurs

Her er en utgave av PowerPointen som ble brukt på kurs på Gardermoen i mars 2023. Den kan tilpasses og brukes ved lokal opplæring sammen med videoer fra demontrasjoner av løsningen.

PowerPoint for kurs våren 2023.pptx
Form, sirkel

To-timers demo av Optimizely

I mars 2023 ble det gjort en to-timers demonstrasjon av de vanligste funksjonene i Optimizely og den nye versjonen av FNSP.

Se video
Skikkelse