logo FNSP redaktørstøtte

Oppdateringer 2023

Informasjon om oppdateringene som kom i 2023

For å forbedre ytelsen på nettstedet ytterligere har Optimizely flyttet søketjenesten vår til et annet "cluster".

Nye funksjoner:

 • Vi kan nå klippe ut innhold fra andre kilder og beholde formatering. Overskrifter, punktlister, fet/kursiv skrift, lenker med mer blir nå med når man limer inn i på nettløsningen. Forskjellige fonter og farger blir "vasket" slik at man ikke får med uønsket formatering. Denne funksjonen vil spare mye redaksjonell opprydning på innholdet!
 • Ny funksjon: Tilgangsstyring av ressursfanen. Det er nå mulig å bryte arv på ressursfanen til høyre og gi tilganger til én eller flere mapper, dokumenter eller blokker. Se beskrivelse på: Tilgangsstyring
 • Ny funksjon: Du kan nå se hvem som er medlem av en tilgangsgruppe rett i publiseringsløsningen. Dette ser du som en egen fane på tilgangsgruppen. Per nå er det kun nettansvarlig som kan se fanen, men dette vil bli åpnet slik at alle redaktører kan se ved en senere oppdatering.
 • API på kliniske studier henter nå fra Optimizely og inn på helsenorge.no: https://www.helsenorge.no/kliniske-studier
 • Forbedringer i søket i sidetreet for redaktør (altså i redigeringsmodus). Søket er nå begrenset og skal kun vise én versjon av samme side, kun søke på nettstedet du er pålogget og utelate treff fra papirkurv.

 

Feilrettinger:

 • Enkelte dokumentutlistinger manglet de siste dokumentene. Dette er nå fikset slik at de lister ut alle dokumentene slik de skal.
 • Når du publiserer en side vil sist oppdatert-dato automatisk bli oppdatert. Merk: Det ikke er mulig å overstyre dette.
 • Det er nå mulig å søke i kategoriene i ressursfanen til høyre
 • Kalenderutlisting: Om et arrangement har flere datoer (ikke at det går over flere dager, men at det samme kurset gjentas flere datoer), vil det nå stå "flere datoer" på utlistingen i tillegg til dato for neste forekomst. Dette synliggjør i kalenderen at det foreligger alternative datoer for det samme arrangementet.
 • Kurskalender: Historiske hendelser viste før kommende, dette er nå fikset
 • Behandlingsside: Migrerte behandlingssidemaler listet ikke lenger ut kliniske sudier, kurs og nyheter. Dette er nå fikset.
 • Behandlingsside: Om du har avpubliserte sider vil de ikke lenger automatisk listes ut under fellesinnhold-komponenten
 • Nye Metoder: Det manglet visning av påbegynt-dato på metodesidemalen
 • Åpningstiderblokken viser avvikende åpningstider om de foreligger, men fargen bak teksten om det var stengt var grønn. Denne er nå endret til lys rød for å tydelig signalisere at det er stengt.
 • Adresseblokken på stedssider hadde litt feil formatering i henhold til designet (for lite mellomrom mellom innholdsfelt og for mye luft over overskriften).
 • Faktaboks er blitt tilpasset slik at den også kan benyttes i innholdsfelt-soner om ønskelig.
 • Søk på avdeling og stedsside viser nå resultatet sortert etter relevans. Dette gir et bedre søkeresultat for brukerne.

 

 • Første test av brutte-lenker-sjekker
 • Oppdateringen inneholder ytelsesforbedringer

Hovedfokus for teamet nå er utviklingen av nytt API slik at vi kan dele oppdatert informasjon om for eksempel kliniske studier med helsenorge.no. Denne oppdateringen er derfor stort sett feilrettinger og en betatest på lokal papirkurv.

 • Tabell: Nå kan man enkelt å legge inn tittel (som kommer som en html-caption i henhold til uu-regelene), Det er også en fiks for "row-header". Dessverre ikke beskrivelse for de nye knappene når man holder muspekeren over, men ikonene er veldig tydelige så vi håper det går bra likevel.
 • Deling av sider i sosiale medier skal nå hente sidebildet (om siden har et bilde, hvis ikke skal den som før hente bildet som er definert som standard for hele nettstedet)
 • For mye luft på toppen av nettstedene rundt logo og meny. Dette gjorde at det tok plass vertikalt i nettleseren og innholdet på siden kom litt lengre ned enn nødvendig. Redusert mengde luft på toppen av alle nettsted med denne oppdateringen altså.
 • Kalenderutlisting: Fiks for feil rekkefølge på utlisting når flere Dato og detaljer-blokker lå inne på samme arrangement. Før fiksen ble rekkefølgen satt til det første tidspunktet, selv om dette var pasert. Dermed kom noen arrangement for tidlig i utlistingen i forhold til dato for selve arrangementet. Informasjonen på siden var korrekt, men rekkefølgen ble altså feil.
 • Kalenderutlisting: Arrangement forsvant fra blokken når klokkeslettet hadde passert. Nå vises arrangementet hele den aktuelle dagen.
 • Stedsiden: Overskriften for postadresse er nå riktig
 • E-post: forhåndsutfylt tekst hadde '+'-tegn i stedet for mellomrom. Dette var for den teksten «ikke send sensitiv informasjon…..»
 • Mobilvisning: Globalmeny hadde ikke luft under siste lenkegruppe på mobil
 • Steder: søket ga ikke alltid treff selv om det var innhold som oppfylte søket
 • Oversiktssider: Innhold fra "Faste tekster i var ikke med i søkeresultat-blokk
 • Globalsøk: Spesialdesignet søketreff viste ikke i globalsøket. Dette har vi for
  • Kurs/Kalenderhendelse
  • Klinisk studie
  • Nyhet
  • Metode for nyemetoder.no
 • Behandlingsside: Henvisning og vurdering som var H3, ble stylet som H4
 • Behandlinger (felles): Forrige oppdatering gjorde at vi fikk for lite avstand over tittelen. Dette er nå satt tilbake
 • Søk med enkelte spesialtegn (symboler) ga feilmelding
 • Blokker i Innholdsfelt: Faktaboks skal ikke lenger kunne legges i innholdsfelt. 
 • Det var åpnet for det siden vi ikke ønsket å miste innhold i flyttingen fra SharePoint. Men det var ikke lov der og det er ikke lov her, siden faktaboksen ikke er laget for å vises i 100% bredde. Ønsker man en faktaboks i et innholdsfelt, så må den legges i en tekstblokk som legges i sonen.
 • Begrensning av tillatte sidetyper på enkelte steder for å hindre brukerfeil. Eksempelvis et arrangement under et annet arrangement.
 • Behandlingsinformasjon: Ekspanderende tekst øverst på siden var «les mer om navnet på behandlingen», men informasjonen var fra Helsenorge. Så nå er teksten endret til «Les mer fra Helsenorge»
 • Betatest: Lokal papirkurv! Dette er en test mens funksjonen utvikles. Når den er ferdig vil nettansvarlig kunne få en visning av papirkurv for eget nettsted og kunne slette/gjenopprette innhold derfra.

 • Datoblokk - Det skal være mulig å legge inn årstall fra 2024 og fremover igjen

 

 

 • Kalenderblokk: Arrangementer med startdato med et start og slutt klokkeslett "i dag" vises også i utlistinger. Arrangementer som ikke har klokkeslett, men kun dagens dato vil fortsatt ikke virke og blir fikset med neste oppdatering.
 • Migrering og klargjøring av sidetyper for nyemetoder.no
 • Kliniske studier: Kategori og relevante behandlinger
 • Fagkurs og pasientkurs får bedre sortering
 • Avdelinger kan nå grupperes etter bokstav (ikke bare alfabetisk)
 • Telefonblokken er fikset slik at klokkelsett og dato ser normalt ut for redaktører når man skal legge inn telefontider
 • Proof of concept på notifikasjonssystem til redaktører

 • Ingress på oversittsider (/behandlinger /arrangementer og tilsvarende sider). Gir muligheten til å ha en kort tekst, også med lenker, før innholdet vises.
 • Avdelinger og behandlinger-overskrifter viste også når det ikke var innhold. Det skal de ikke lenger gjøre
 • Mulighet å kjøre en jobb for å ta vekk engelske navn på avdelinger/steder på norske sider
 • Sidemalen for metoder på nyemetoder.no skal vise innholdet i fase 3 selv om fase 2 ikke er fylt ut

Vi kjører en nødfiks for to kjente feil fredag 10. november.

 

 1. Fiks på kalenderelementer som vises feil i kalenderutslitingsblokken (vises ikke samme dag som den pågår og et par andre tilsvarende feil)
 2. Knappen publiser sider og blokker skal komme tilbake som et alternativ i redaktørgrensesnittet

Fiks på kalenderelementer som vises feil i kalenderutslitingsblokken ble ikke med i denne  oppdateringen, men kommer med neste gang.

 

 • Alle behandlinger på /behandlinger blir nå korrekt listet ut
 • Kalenderhendelser vises nå i kalenderutslitingsblokken også hele den dagen som arrangementet starter. Grunnet feil under testing blir denne fikset i en egen oppdatering i neste uke
 • Sider og infomeldinger ble vist i en periode etter at de var blitt slettet. Dette er fikset slik at de forsvinner fra visning i det de blir slettet.
 • Knapper til flere sider (paginering) på utlistingen av behandlinger fungerer igjen
 • Engelske avdelingsnavn ble vist på norske sider som avdelinger og sted etter migreringen. Dette er nå fikset slik at norske navn vises på norske sider.
 • Den hvite tynne linjen mellom to promobokser på forsidemalen blir tatt vekk, slik som på temasider og andre sider.
 • Filteret på utlisting av fagkurs og pasientkurs viser nå foretaksnavn. Det viste tittelen fra forsiden av nettstedet og ikke navnet på foretaket. Dette resulterte til at filteret ga valg som "velkommen til" og ikke foretaksnavn.
 • Filter på fagkurs har nå fått inn ansvarlig enhet
 • Filter på kliniske studier har nå fått inn filter på relevant behandling
 • Søk på et nettsted skal nå korrekt også få treff på innhold som hentes fra fellesinnhold og ned på en lokal side
 • Søk: Opprydning på resultatsiden for søk
 • Åpningstider-blokken har nå fått korrekt og oppdatert design
 • Tider i blokk for adresse og telefon vil nå samles i riktig rekkefølge. Flere åpningstider på samme dag vil nå havne under samme dag og ikke som en egen oppføring.
 • Adresseblokker fra avdeling i behandlingsstedekspander viste ikke i separate komponenter og fikk derfor doble marger som bryter designet. Dette er fiket nå.
 • Temaside - lenke ved bilde på temasider er nå språkspesifikke slik at du kan ha norsk lenke på norsk side og engelsk lenke på en oversatt engelsk side.
 • Behandlingsside lokalt: Vi har flyttet opp feltet for promotert innhold til over henvisningsrutiner, slik at feltet blir synlig og passer bedre med rekkefølgen i visning.
 • Korrigering av skrivefeil i sidemalen for behandlingsside i sidetypenavnet på delkapittel innledning.
 • Felles behandlingsinformasjon: Fjernet feltene for lenker, siden de ikke vises uansett i delkapitler i behandlingsinformasjon i felles.
 • Videoblokken - Forsøk med å få den til å støtte live-events fra Vimeo, men usikkert på om det vil fungere
 • Mange tekniske endringer som ikke har noe å si for redaktøropplevelsen

 • Kalenderutlistingsblokk: Støtter nå alle kurssidemalene og man kan  velge sidetyper:
  • kalenderhendelse
  • pasientkurs
  • fagkurs
  • Om ingen velges, vises alle typer.
 • Beredskapsmeldinger kan tilgangsstyres på samme måte som andre sider
 • Oversiktssider: Diverse feilrettinger knyttet til sortering, paginering, språkhåndtering og søk.
 • Avdeling: Menyen på siden vises nå om den er lagt inn (den som er lik som på temasiden)
 • Avdeling: Adresseblokk ble vist uten ressurstekst når merkelappen er tom, det ble vist et løsrevet kolon og tidene var ikke høyrejustert. Dette er nå fikset.
 • Avdelingsside: Avdelingsutlisting og paginering - En Avdelingsside med avdelingssider rett under i sidestrukturen skal liste ut disse som underliggende enheter. Om det er mer enn 12 så vises 12 nye på neste side (side 2) 
 • Avdeling med flere steder listet ut Praktisk informasjon flere ganger
 • Utlisting av avdelinger på stedssiden
 • Språk: Enkelte felt hadde ikke støtte for flere språk – Dette er en fiks på flere (men ikke alle)
 • Arrangementer tilbake i tid fikk "Dato kommer" 
 • Kurskalender: Filter for sjukehus feilet
 • Lenkeliste tok hele bredden i innholdsfelt
 • Import: Diverse feilrettinger på behandlinger
 • Import: Videreutvikling på import av lokale behandlingstekster
 • Import: Manglet lenker til primærbehandlinger (noen ganger)
 • Import: Manglet innhold som kommer fra Innhold som kan brukes på nytt (noen ganger)
 • Import: Diagnoser manglet Vær oppmerksom-boks (noen ganger)
 • Behandlingsside: Kurs viste ikke
 • Behandlingsside: Lenke "Se flere kliniske studier" gikk til feil foretak
 • Behandlingsside: Kliniske studier viste også de som er lukket for rekruttering
 • Behandlinger i fellesinnhold: Overskrifter for "henvisning og vurdering" og "Introduksjon" viste selv uten innhold i seksjonen
 • Behandlingssted: Adresseblokken hadde tilsvarende utfordringer som på avdelingssiden, men i tillegg var overskriften liten og avstanden mellom ukedagene stor
 • Lenkeliste-blokk: Tillat bruk i innholdsfelt
 • Ekspander "hakket"
 • Feil fokusmarkering på startlenke skal være fikset

Dette er en stor oppdatering med ny funksjonalitet, endringer på funksjonalitet og feilrettinger.

 

Generell oppdatering fra Optimizely:

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Optimizely kommer med en generell oppdatering til alle som flytter knappene for Dashboard, rediger og rapporter fra toppen av siden til en visning på venstre side.

Ny funksjonalitet og nye sidemaler:

 • Kategorier: Diagnose
 • Kategorier: HRCS
 • Øke videobegrensningen til 999 MB
 • Optimalisering av indeksering
 • Sidetype: Forside, fellesinnhold
 • Kategorier: Undersøkelse
 • Kategorier: Behandling
 • Kategorier: Spesialitet
 • Komponent: Visning av Lenke til fellesinnhold (tidligere primær-/sekundærbehanding)
 • Migrering: Klargjøring og initiell import av kliniske studier
 • Min side: Oversikt over bruk av fellestekster
 • Kategorier: Fagområde
 • List: Behandlingssted
 • Sidetype: Diagnose, fellesinnhold (MedicalConditionMaster)
 • Migrering: Klargjøring og initiell import av behandlingstekster til felles
 • Sidetype: Innledning (fellesinnhold)
 • Sidetype: Hovedinnhold (fellesinnhold)
 • Sidetype: Avslutning (fellesinnhold)
 • Sidetype: Undersøkelse, migrert (lokalt)
 • Komponent: Relevante kliniske studier
 • Blokk: Lenke til fellesinnhold (erstatter primær-/sekundærbehanding)
 • Sidetype: Behandling, migrert (lokalt)
 • Sidetype: Diagnose, migrert (lokalt)
 • Sidetype: Klinisk studie
 • Sidetype: Pasientkurs (Kalenderhendelse)
 • Sidetype: Fagkurs (Kalenderhendelse)
 • Sidetype: Diagnose
 • Sidetype: Behandling
 • Sidetype: Basismalsider for sykdom/behandling felles (BaseMedicalPage)
 • Sidetype: Behandling, fellesinnhold (MedicalTreatmentMaster)
 • Sidetype: Forside, publikumsrettet - justeringer for sykehusforetakene
 • Sidetype: Undersøkelse
 • Sidetype: Undersøkelse, fellesinnhold (MedicalExaminationMaster)
 • Rammeverk: Enkel generell løsning for utskriftsvennelige sider
 • Avdelingsside: Utlisting av kalenderhendelser på avdelingssidene
 • Behandlingssider felles: Vis oversikt over hvilke foretak som har tatt i bruk siden
 • Komponent: Behandlingssted-ekspander (kontaktinfo på Diagnose, Undersøkelse og Behandling)
 • Design: Ikoner til Innledning, Hovedinnhold og Avslutning
 • Komponent: Søkeresultatvisning med dato (nyhet) og Ekstern lenke-tekst
 • Komponent: Alternativ promoboks - Diagnose/Undersøkelse/Behandling
 • Frontend: Lokale behandlingssider (Diagnose, Undersøkelse, Behandling)
 • Design: Frontend på sidetypene Diagnose, Undersøkelse og Behandling
 • Sidetype: Basismalsider for sykdom/behandling lokalt (BaseMedicalLocalPage)
 • Komponent: Søkeresultatvisning for kliniske studier med inklusjonsdatoer
 • Komponent: Visning av lenker til fellesinnhold – utvides til å fungere også i Fellesinnhold
 • Avdelingsside: Utlisting av behandlinger på avdelingssidene
 • Migrering: Klargjøring og initiell import av pasient- og fagkurs
 • Kontaktinformasjonsblokker: Støtte for visning i riktekst (og fiks av visning i bunntekst)
 • Migrering: Import av bilder og dokumenter i riktekst til praktisk informasjon-blokk

Endringer:

 • Gjøre det enklere å slette bilder i riktekst
 • Endre tillatte blokker for Innholdsfelt, og innføre valideringsmelding for ikke-støttede blokker i fritekstfelt
 • Oppdaterte hjelpetekster i basismalen
 • Ekspanderende overskrift-blokk: Støtte for visning i innholdsfelt
 • Migrering: Endre til språkspesifikke Sist endret-datoer for import
 • Tekstlenker: Fargeendring
 • Riktekst: Avsnittspacing i tekst og punktlister + overskrifter
 • Tidslinjeblokk: Fiks visning i tekst- og innholdsfelt, ikke opprett steg automatisk
 • Avstand mellom bildeteksten og brødteksten på artikkelsider
 • Spacing i nyhetsutlisting XS-brekkpunkt
 • Topp- og bunnmeny: Legge til faste tekster for labels i footer
 • Nyhetsutlisting - space over tittel XS str
 • Oppdatere navn på sidemaler for behandlingsinformasjon(felles/migrert) og blokken Lenke i fellesinnhold
 • Skjule importegenskapene fra redaktørvisningen på blokker (og sider)
 • Behandlingssider: Justere ressurstekster på utlisting av relevante kliniske studier for å skille på entall og flertall
 • Kalenderhendelse: Utvid innholdsmodellen med kobling til Avdeling og Sted
 • Utlisting av enheter (underavdelinger) på avdelingssiden endres fra blokk til fast komponent
 • Støtte txt-filer
 • Kontaktperson, redaktørvisning: Oppdaterte hjelpetekster og begrenset felthøyde på beskrivelse

Feilrettinger:

 • Bilder: Bildene strekkes i når høyde/bredde-forholdet ikke passer
 • Bilde i fritekst: Bilde får ikke ramme når det settes inn direkte fra filutforsker
 • Bilde i fritekst: Feil i dialogboksnavnet og feil forhåndsutfylt bildetekst
 • Sideutlisting: Språkhåndtering
 • Sideutlisting: lister ut utløpte sider
 • Infomeldinger: design, lenke og skiplenke
 • Telefon-blokk på Avdeling: Overskrift og merkelapp vises dobbelt
 • Innstillinger: Felter, hjelpetekster, språk
 • Kulepunkter med lenker - kulepunktene bunnjusteres (lenker fører til ny linje)
 • Brekkpunkt, XXL-bredde for smal
 • Standardside: Overskrifter + spacing i riktekst
 • 404-side: Språk og brødsmulesti
 • Stedsside: luft under ingress/kontaktinfo
 • Lenke til fellesinnhold-blokk: Ressurstekstene støttes ikke på flere språk
 • Klinisk studie: Mangler lenke til Cristin
 • Forside Sykehus: Visning av Inngangskort
 • Kalenderhendelse: Metadata og Påmelding
 • Dokumentutlisting: dokumenter fra papirkurv listes ut 
 • Kalenderhendelse: Tekst fra feltet "Informasjon hvis fremtidige datoer ikke er bestemt" vises ikke
 • Innholdskort: får ikke opprette
 • Typografi i riktekst - avstand under overskrifter er for stor
 • iOS: Fet tekst i tilbakemeldingskomponent
 • Lite space mellom tekst og ekspander
 • Kontaktperson: E-postadresse brytes ikke over flere linjer på mobil, når portrett er lagt inn
 • Migrering: Fiks av diverse småfeil
 • Sted: Ressurstekst Telefon
 • Ikke-utfylte felt vises som tomme seksjoner

 

Bugs som er blitt fikset:

 • Linjeskift etter lenke: Ved å legge inn lenke med punktum til slutt havnet punktum alene på egen linje. Nå vil lenken havne i teksten
 • Driftsmelding/beredskapsmelding ble vist over header: den skal nå vises under header og brødsmulesti
 • Faktaboks: Faktaboks klippet innholdet, tross for at man åpnet "Vis mer" var det noe innhold som ikke ble vist. Nå vises alt innholdet når man ekspanderer
 • Sideutlisting: Bilder ble ikke høydejustert, hvor bilder ble vist i forskjellige høyder. Dette er en gammel feil som ble fikset, men som nå har sneket seg inn igjen

 

Endringer som er blitt fikset:

 • Kontaktperson: Lagt til felt for Tittel/rolle under navn
 • Avdeling: Stable og gruppere kontaktinformasjonblokker. Typisk aktuelt når man har flere telefonnummer, men bare en epostadresse. Da vil ikke langt hvitt felt følge telefonfeltet slik vi så det gjorde. I tillegg noen visningsendringer på spacing av innholdet på Avdelingssiden
 • Tilbakemeldinger: Nettstedsansvarlig kan slette tilbakemeldinger som kommer inn til deres foretak
 • Søk: Gjøre dokumenter søkbare
 • Språkspesifikk lenke i promoboks/innholdskort/inngangskort: Tidligere ville "Koblingens navn" som settes i lenkefelt følge språket, som betyr at ved oversatte blokker får man koblingens-navn på orginalspråket. Eksempelvis en blokk oversatt fra engelsk til norsk vil automatisk få lenke til den norske versjonen av siden, men da tidligere med engelsk navn. Nå vil lenken gå til norsk side, men og med mulighet til å skrive norsk navn i tittelfeltet.

 

Nye saker som er med:

 • Søkeresultatvisning på filtype (dokumenter)
 • Søkeresultatvisning på Kalenderhendelse
 • Sikker dialog: Ny blokk for å strukturere info om et kontaktpunkt i form av lenke til digital dialog, timebestilling, skjema eller videotjenester. Kan brukes i kontaktinformasjon på Avdelingsside
 • Utlisting: Vise navn på eksternt nettsted på lenker i utlisting av sider og kalenderutlisting. Dette var et innspill fra dere i testgruppen, som det er topp å få på plass, da det blir tydelig at siden/kalenderhendelsen kommer fra et annet foretak
 • Oppgradering til siste versjon av CMS: vi har også kjørt siste oppdatering av løsningen. Det kan være greit å være klar over, hvis man oppdager at noe ser litt annerledes ut, vi har ikke oppdaget noen nyintroduserte feil i denne forbindelse, men hvis man ser noe som skurrer utover punkter som er med i releasen, så kan det være årsaken

 • Sidemal: Avdelinger
 • Sidemal: Avdeling
 • Sidemal: Steder 
 • Sidemal: Sted
 • Sidemal: Stedsinfo (side uten visning utad)
 • Forside for Sykehusapotekene
 • Øke versjonshistorikk til 100 
  • Det er nå en begrensning på antall versjoner av en blokk/side, den økes 
 • Blokk: Inngangskort 
  • Brukes på forsiden til Sykehusapotekene 
 • Blokk: Avdelingsutlisting
  • Brukes på Sted og Avdeling 
 • Pil i lenkeliste bryter til neste linje når teksten er lang
  • Typisk mindre skjermer, som mobil 
  • Tidligere ville pilen havne på egen linje når teksten ble lang. Det skal den nå ikke 
 • Filter på tilbakemelding 
  • Det skal ikke være mulig å skrive inn sensitiv informasjon slik som personnummer 
 • Ramme rundt lenker og menypunkter
  • Etter forrige lansering oppdaget vi en raritet hvor lenker fikk en stygg ramme rundt. Nå skal rammen være fikset. Rammen rundt menypunkt er tatt vekk 

Kommende oppdatering

 • Fiks slik at du kan erstatte et dokument med et annet. Tidligere har systemet mellomlagret dokumenter, slik at besøkende fikk sett det mellomlagrede dokumentet og ikke det nye. 
 • Søkesiden flyttes fra system til rot på nettstedet.
 • Avdelingsside gir ikke lenger feilmelding om man ikke har lagt inn oppmøtebeskrivelse
 • Avdelingsside kan vise flere besøksadresser og flere steder
 • Adresse/postadresse-blokken - justering på feltene for mottaker og adresse slik at det blir korrekt (se skjermbilde)
 • Hver gang vi kjører innholdskopi fra PROD og nedover (eksempelvis TEST), så vil URL-ene for alle nettstedene være samme som i PROD. En automatisk jobb som fikser dette, slik at ikke redaktører blir sendt fra TEST til PROD ved en feil og redigerer på feil side ved neste innholdskopiering

 • Blokk: Personkort med bilde
 • Ny fane på alle sider: Ansvarlig - Gir deg mulighet til å legge inn notater om hvem som er ansvarlig for en side for lettere forvaltning. Innholdet vises ikke til besøkende på nettstedet.
 • Mange grafiske justeringer/bugfikser – spesielt for bilder og for mobile flater
 • Promoboks – bedre fotokvalitet på brukte bilder
 • Støtte for videoer fra Vimeo som ikke ligger åpent på vimeo.com
 • Kalenderhendelser viser korrekt antall dager når den foregikk over flere dager

Kodefiks for følgende feil:

 • Arrangementer uten sted feiler
 • Bilder vises ikke i visningsmodus for red-urler
 • Google tilpassninger
 • Bildeforbedring promoboks (bilder blir dradd)

 

Sist oppdatert 10.01.2024