logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Medisinsk og helsefaglig redaksjon

Medisin og helsefaglig redaksjon i spesialisthelsetjenesten består av dyktige fagfolk fra ulike fagområder som hjelper oss å opprettholde høy kvalitet på pasientinformasjonen vi forvalter i spesialisthelsetjenesten.

Fagområder som er representert:

Fagområde Helseforetak
Fødselshjelp og kvinnesykdommer ​Vest, HUS
Nevrologi ​​Sør-Øst, OUS
Nyremedisin Sør-Øst, OUS
Onkologi Nord, UNN​
Sykepleie Nord, UNN
Ortopedi ​Sør-Øst, AHUS
Gastroenterologi Vest, SUS
Gastrokirurgi ​Vest, SUS
Revmatologi Vest, SUS
Hudsykdommer Vest, HUS
​Anestesi Nord, UNN
ØNH ​Sør-Øst, Østfold
Pediatri Sør-Øst, OUS
​​Psykisk helsevern, voksen Sør-Øst, SI HF
​Psykisk helsevern, barn Sør-Øst, OUS
Rehabilitering Sør-Øst, Sunnaas

Redaksjonen er ledet av Elisabeth Stakkeland, medisinsk og helsefaglig redaktør

Sist oppdatert 12.06.2023