logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
Sirkel

Felles nasjonalt innhold

Deling av informasjon på tvers av sykehus og helseforetak er sentralt i FNSP. Informasjon om utredning og behandling blir utviklet nasjonalt, og alle helseforetak kan bruke den samme informasjonen.

All informasjon som kan deles mellom foretakene, blir publisert i en egen base for felles innhold. Fra denne basen kan helseforetakene hente ut den informasjonen de ønsker og berike den med informasjon fra eget helseforetak.

For at pasienter og pårørende også skal få informasjon som gjelder eget sykehus, blir den nasjonale informasjonen satt sammen med lokal informasjon. Lokal informasjon kan være praktisk informasjon om behandlingsstedet, informasjon om transport, avdelinger, kontaktinformasjon, oppmøtested og arrangementer. I tillegg er informasjon fra helsenorge.no integrert på siden. 

Det nasjonale innholdet blir vurdert kontinuerlig. Alle helseforetak kan komme med innspill til endringer og forbedringer og er involvert i endringsprosessen i etterkant. Medisinsk og helsefaglig redaktør er ansvarlig for forvaltningsprosessene rundt innholdet. I tillegg vil alt innholdet i basen gjennomgå fast kvalitetssikring hvert tredje år. 

Medisinsk og helsefaglig redaksjon har et overordnet ansvar for kvalitetssikring og vurdering av innholdet i basen.

Drift og forvaltning av fellesinnholdet

Her finner du prosesser og retningslinjer for de viktigste arbeidsoppgavene med fellesinnholdet. Prinsippet er at alt som kan være felles skal være felles. All pasientinformasjon skal opprettes i fellesinnholdet.
Drift og forvaltning av fellesinnholdet
Mann som jobber med PC
Sist oppdatert 12.06.2023