Vi i Helse Nord er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.

På Vega, ei øy på Helgelandskysten, skjer det et alvorlig arbeidsuhell. En ansatt får hodeskader, og det er behov for rask helsehjelp. Ambulansepersonell fra den lokale ambulansestasjonen rykker ut sammen med legevaktslegen. De stabiliserer den skadde, og avdekker raskt at skadene er så omfattende at de rekvirerer ambulansehelikopter. Han flys til Helgelandssykehuset Sandnessjøen. På sykehuset blir skadene undersøkt, og legen fastslår at pasienten trenger behandling på et høyere behandlingsnivå. Han kjøres med ambulanse til Sandnessjøen lufthavn, hvor ambulanseflyet står klart. Ambulanseflyet flyr til Universitetssykehuset Nord-Norge, slik at han kan få avansert behandling for skadene.

"Vi tror på Nord-Norge"
En mann i rød jakke som ser på et gult helikopter på himmelen

Vi har 14 helikoptere plassert på 13 baser og 10 ambulansefly plassert på 7 baser. Basene har beredskap hele døgnet, alle dager i året. I tillegg flyr Redningstjenesten også ambulanseoppdrag, og våre ambulansehelikoptere flyr søk- og redningsoppdrag.

Oversikt over alle basene hos luftambulanse.no

Denne behandlingskjeden vi har beskrevet, hvor tjenester og flere sykehus samarbeider om pasienten, er vanlig i Helse Nord. Det gjelder ikke bare akutte skader, men også kroniske lidelser, psykisk helsehjelp og rusbehandling skjer ofte i samarbeid mellom flere. Helsetjenesten i nord skal være én tjeneste i de tilfellene pasienter har behov for det.
 
Når alle helseforetakene i Helse Nord jobber sammen, oppnår vi mer. Helse Nord er Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Sykehusapotek Nord, Helse Nord IKT – og det regionale helseforetaket, Helse Nord RHF. Det regionale helseforetaket eier helseforetakene, og samordner og koordinerer.
 
Foto av ambulanse
Enestående fagfolk!

Vi løser oppdraget gjennom sykehusene, fagfolkene og det vi tør påstå; en enestående ambulansetjeneste. Ambulansetjenesten vår består av biler, båter, helikopter og fly. Vi gir innbyggerne den tryggheten de trenger for at hjelpen er der når det er behov for den. Vi i Nord-Norge bor på 45 prosent av landarealet i Norge, inkludert Svalbard. Ni prosent av Norges befolkning bor her. Å kjøre bil fra sør til nord tar 23 timer.

Avstandene mellom folk, mellom tettstedene og mellom sykehusene, klarer vi å gjøre mindre. Teknologi og e-helse gjør at folk og helsetjenesten kommer tettere på hverandre. Vi løser geografi med teknologi. Både ambulansetjenesten og våre sykehus er spekket med teknologi og omtanke for pasienten. Avstandene er store, og samarbeidet nært.
 
For noen tiår siden betydde innkalling til sykehus at pasienten fysisk måtte møte opp og gjerne også innlegges for utredning og behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen endrer dette. Nå gis helsetjenester i sykehus, i samarbeid med fastlegen, over internett eller hjemme hos pasienten. Og måten pasientene tilbys helsehjelp på kommer til å endre seg enda mer i fremtiden.
 
Det er bare pasienten og deres pårørende som kan si noe om hva de ønsker og hvordan de opplever kvaliteten på helsetjenestene de får. Når vi spør pasienten: «Hva er viktig for deg», blir helsehjelpen bedre. Når vi gjennomfører brukerundersøkelser og innhenter kunnskap fra brukerutvalg og ungdomsråd, sikrer vi at vi har med pasientens stemme i utvikling og evaluering av tilbudet ved sykehusene i Helse Nord. 
Det er bare pasienten og deres pårørende som kan si noe om hva de ønsker og hvordan de opplever kvaliteten på helsetjenestene de får. Når vi spør pasienten: «Hva er viktig for deg», blir helsehjelpen bedre. Når vi gjennomfører brukerundersøkelser og innhenter kunnskap fra brukerutvalg og ungdomsråd, sikrer vi at vi har med pasientens stemme i utvikling og evaluering av tilbudet ved sykehusene i Helse Nord. 
Våre kompetente fagfolk er vår største verdi. Ved sykehusene i Nord-Norge får fagfolk ta del i et større spekter av faglige utfordringer enn andre steder. Hver og en betyr mye for pasientene våre. Fagfolk får brukt og utviklet kompetansen sin, gjennom pasientbehandling, nytt utstyr og gode muligheter for forskning. 
 
For å gi den beste behandlingen samler vi fagfolkene i høykompetente miljøer. Den mest avanserte og spesialiserte behandlingen skjer ved vårt regionsykehus i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge. Våre fagfolk samarbeider med kollegaer i andre sykehus. Spesialiserte nettverk skal finne løsninger og bistå hverandre i pasientbehandlingen, på tvers av geografi og de ulike sykehusene sine opptaksområder. I tillegg til å samarbeide, fordeler vi oppgaver mellom sykehusene, slik at pasienten får den beste behandlingen. I tråd med medisinsk utvikling samler vi helsetjenester når vi må, og gir dem nært når vi kan.
 
Vi styrer helhetlig og langsiktig. Det har gjort at det i Helse Nord bygges flere sykehusbygg enn noen gang. Dette får vi til fordi vi har god oversikt og planlegger godt. Vi har en samlet og forutsigbar styring av sykehusene i Nord-Norge. De seks helseforetakene i landsdelen drar lasset sammen. Derfor kan vi bygge og investere mye i regionen. Ikke samtidig, men etter tur.

Vi leverer helsetjenester til

483536 innbyggere

i Helse Nord

En gruppe mennesker i hvite antrekk
Bli vår nye kollega!

Det er spennende og gøy å jobbe i Helse Nord.

Helse Nord er gitt et særskilt ansvar for samiske spesialisthelsetjenester. Vi er stolte av Finnmarkssykehuset, som utvikler samiske helsetjenester for hele landet, og også til samer bosatt i Finland og Sverige.
 
På Nordkalotten har sykehusene i Helse Nord et godt beredskapssamarbeid med spesialisthelsetjenestene i Russland, Finland og Sverige. Sammen skal vi være forberedt – i foretaksgruppa Helse Nord, sammen med kommunene, andre offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og øvrige samfunnsaktører. Helse Nord verdsetter og er avhengig av samarbeid med landsdelens øvrige samfunnsaktører. Når vi sammen ser og forstår det helhetlige utfordringsbildet, blir løsningene best.
 
Helse Nord iverksetter nasjonal helsepolitikk og utvikler helsetjenesten. Dette skal sikre likeverdige tjenester, tilpasset vår landsdel. Sammen med pasientene, med medarbeiderne, med andre offentlige myndigheter og samfunnsaktører, forbedrer vi gjennom samarbeid – fordi sammen får vi til mer.  
 
Vårt lagspill skal medvirke i samfunnsutviklingen. Helsetjenesten bidrar til at folk kan bo over alt, slik at vi får benyttet hele landsdelens ressurser og muligheter. Hverdagen her nord er annerledes enn i andre deler av landet. Vårt klima betyr både nordlys og vinterstormer, midnattssol og snø i juni. Kontrastene gjør at vi elsker å bo her. Samtidig lever vi helt vanlige liv som alle andre i Norge. På noen områder må helsetjenesten jobbe på en annen måte der det er nødvendig. Buss hos oss er i mange tilfeller fly for å komme seg til sykehus. Vi kan helsetjenester i nordområdene. Vi finner andre løsninger, uten at det går ut over kvaliteten. Våre løsninger er tilpasset vår del av Norge.
 
Det gikk bra med pasienten fra Vega. Den sammenhengende behandlingskjeden, fra arbeidsuhellet på ei øy på Helgeland til avansert behandling av hodeskadene ved regionsykehuset i Tromsø, forteller oss:
 
Sammen om helse i nord – det gir bedre pasientbehandling.
Våre kompetente fagfolk er vår største verdi
Helse Nord

Featureartikler