logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsmøte for medisinsk og helsefaglig redaksjon

Velkommen til vårt samarbeidsmøte høsten 2023.

Passert
15.
november
2023
  1. 15. nov. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 15. nov. 2023, 09:00 - 15:00

Hvor

Radisson blue, Gardermoen

Om redaksjonen: Medisinsk og helsefaglig redaksjon, høsten 2023

Program

09.00 Bli kjent, mål og strategi fremover

Pause

10.30 Samvalg
v/Simone Kienlin, Sykepleier, ph.d.-stipendiat og spesialrådgiver

11.00 Helsenorge
v/Margrethe Taxt-Lamolle, innholdsrådgiver Helsenorge

11.30 Lunsj

12.30 Ny publiseringsløsning, standardiserte tekster og maler for overskrifter

Workshop i grupper

Endringer i programmet blir publisert fortløpende.

Forberedelser

1. Bli kjent med den nye basen

Se gjennom innholdet i basen, finn noen sider som tilhører ditt fagområde og gjør noen stikkprøver for de tre sidetypene diagnose, behandling og undersøkelse.

Lenke til basen finner du på eposten du har fått.

2. Bli kjent med et HF

Ta en titt på pasientinformasjonen på nettsidene til ditt (eller noen andres) sykehus. Pr 17.oktober har disse sykehusene lansert: UNN, OUS, Innlandet, Østfold, Sunnaas. Resten av sykehusene lanserer mest sannsynlig 7.november.

3. Bli kjent med pasientrettigheten samvalg

Se gjennom noen av samvalgsverktøyene du finner på denne siden: https://www.helsenorge.no/samvalg/ 
 

Les gjennom

To artikler fra boka «Pasientjournalen, 2023» :

Torsetnes og Rønjum, 2023
Pettersen, 2023

En artikkel fra boka «Helsespråk, 2021» :

Hem, Nylenna 2021 

 

Fra regjeringen.no "Tilleggsdokument etter Stortingets behandling
av Prop. 118 S (2022-2023)", punkt 2 om kliniske behandlingsstudier.