logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Sommeren er snart her og det er også nytt CMS

Til høsten flytter vi resten av nettsidene til foretakene over på ny teknisk plattform. Som med andre flytteprosjekt er det viktig å få pakket med seg de riktige tingene slik at man er klar for å reise.

Publisert 14.06.2023
En persons føtter på en brygge med en bærbar datamaskin
Sommer, sol og Sharepo... Nei, Optimizely!

​​Den 14. juni var det et informasjonsmøte og kurs med masse informasjon om det som skal skje. Hele seansen fins som et opptak, slik at man kan se det om og om igjen i hele sommer om man ønsker.​

Video fra kurs og informasjonsmøte den 14. juni 2023

Det viktigste å få med seg er:

 • Dato for lansering av nettsidene
 • Dere sparer masse tid på å gjøre nettstedet klart, før innholdskopieringen starter
 • Ny plattform er superenkel og gøy å jobbe i
   

​​I tillegg har vi oppsummert resten av informasjonen fra møtet på denne siden.


Flytting og lansering

For at alt av dagens innhold skal komme seg fra SharePoint til Optimizely, kreves det en del teknisk arbeid fra NHN og en del tid. Dette gjør at det fra en fast dato vil gå 2 uker hvor innholdet flyttes. Når denne perioden er ferdig vil nettansvarlige få tilgang til det nye nettstedet og alt innholdet som ligger der. Da starter jobben med å dele ut tilganger til andre som skal ha det og å «fikse» på det man ønsker å endre på før lansering. For selv om så i si alt innholdet er med, så er det også nye muligheter for å presentere innholdet på, som mange helt sikkert ønsker å benytte seg av. Her får foretakene ca. 3 uker før det nye nettstedet blir lansert. 

I hele denne perioden vil de besøkende til dine nettsider se de gamle nettsidene. Det betyr at du må gjøre eventuelle endringer på to løsninger i perioden, SharePoint og Optimizely.

Nettsidene blir lansert i to puljer

Foretakene blir flyttet over på grunnversjonene av ny plattform i to puljer. (Strengt tatt tre puljer, siden Nye Metoder også skal flyttes).

Pulje 3

 • Onsdag 13. september - start migrering 
 • Ca. fredag 22. september – Dere får tilgang til migrert innhold
 • Tirsdag 17. oktober klokken 09.00 - lansering!

Pulje 4

 • Onsdag 11. oktober - start migrering 
 • Ca. tirsdag 17. oktober – Dere får tilgang til migrert innhold
 • Tirsdag 7. november klokken 09.00 - ​lansering!

 • Betanien sykehus
 • Finnmarkssykehuset
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
 • Helse Førde
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Jæren DPS
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Oslo universitetssykehus
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Østfold
 • Sørlandet sykehus
 • UNN
 • Vestre Viken

 • ​​Akershus universitetssykehus
 • Betanien Hospital
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Helgelandssykehuset
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Stavanger
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Martina Hansens Hospital
 • Nordlandssykehuset
 • Revmatismesykehuset
 • Solli DPS
 • St. Olavs hospital
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Telemark
 • Voss DPS NKS Bjørkeli

Fellesinnhold

Det blir et eget møte for de som jobber med pasientinformasjonen i august, i tillegg til de faste møtene i Forum for pasientinformasjon. Her vil det blir vist og forklart hvordan fellesinnholdet blir migrert og hvordan vi får nå beveger oss mot en veldig mye bedre hverdag for alle som jobber med felles pasientinformasjon.

​Kursing

Det blir kurs for nettansvarlige i hvert foretak i august. Her er det satt en begrensning på 2 personer per foretak, for å gi god klasseromsundervisning. Regionale mottaksprosjektledere koordinerer påmelding.

Utover det vil det være både regionale og lokale kursopplegg. Hør med nettansvarlig i eget foretak om hvilke aktiviteter som er planlagt.

Teknisk sjekkliste

I august vil nettansvarlige motta en teknisk sjekkliste for lansering. Den inneholder informasjon om hva som må gjøres fra IKT for en vellykket lansering. Det er viktig at denne informasjonen tas videre til IKT-avdeling eller IKT-selskap som dere benytter.

Grunnversjon

Det vi lanserer nå er en grunnversjon av ny plattform. Det er veldig mye funksjonalitet som allerede er på plass, men det er også en del vi må utvikle etter lansering. Som for eksempel e-postvarslinger, lenker til sider som ikke er publisert for gjennomgang og visning av «fant du det du lette etter» til andre enn nettansvarlig.

Ny plattform kan oppdateres uten at de besøkende merker at noe skjer. Dette gjør at vi enklere kan drive løpende utvikling og oppdatere underveis. I så måte blir 2024 et veldig spennende år, hvor vi kan få på plass mange nye måter å vise og jobbe med innholdet på.

Hva bør dere gjøre før overgangen?

Dere sparer mye tid på å gjøre nettstedet klart på forhånd, før innholdskopieringen starter. 

 • Informere internt i eget foretak – redaktører, beredskapsledelse og andre
 • Sjekke at man har brukt feltene riktig (med riktig innhold) og innenfor UU (for eksempel ikke tabell med bilder osv. på «styresidene»)
 • Gå igjennom sider som har, eller skal, gå ut på dato (utløpsdato blir med til ny plattform om den er satt. Men nye sider laget i Optimizely vil ikke automatisk få utløpsdato.)
 • Gå igjennom sider som aldri har vært publisert (publiser eller slett dem)
 • Sjekke oppsett og lenker i hovedmenyknappen (den øverst på nettstedet)
 • Lenker til «anonym» side blir migrert. De vil ikke fungere før lansering og man mister muligheten for å omstrukturere hvor lenker blir automatisk justert
 • Slette gammelt innhold som dere ikke vil ha med over (spesielt dokumenter)
 • Tidslinjer blir ikke migrert (og vi har ikke tidslinje i Optimizely enda) – finne alternative løsninger i SharePoint allerede nå?

I perioden rett før lansering:

 • Dokumenter som ligger i dokumentbibliotek på underområder (/seksjon) vil få ny adresse. Dette påvirker ikke lenker i FNSP, men eventuelle lenker utenfor FNSP i kvalitetssystem eller intranett for eksempel. Vil du videreføre URL så meld inn adresse til dokumentbiblioteket til regional mottaksprosjektleder innen 11. september. 
 • Tilgangsstyring må gjøres på nytt – få oversikt og legg inn før lansering
 • Kortadresser må settes på nytt – få oversikt og legg inn før lansering

Innhold som ikke blir migrert (flyttet)

 • ​Sider som er avpublisert i SharePoint 
 • Bilder som ikke er i bruk på en nettside
 • Gammel arrangementsmal (den før 2020 som ikke har ekspanderende overskrifter i redaktørgrensesnittet)
 • Gamle webdeler som er 100% søkebasert, slik som den originale sideutlistingen, dokumentutlistingen, lenkeliste liten/stor (de som du måtte redigere via «trekanten»)
 • Tidslinje 
 • Sitat (Teksten blir omgjort til riktekst og flyttet over i migreringen, men må redaksjonelt settes som sitatblokk i Optimizely for å få sitatdesign) 
 • Enkelte utlistinger av sider og dokumenter KAN ha mistet A-Å filtreringen, slik at denne må settes på nytt. 
 • Manuell sortering av artikler/nyheter (overstyring av rekkefølge i SharePoint)
 • Iframes, javascript eller lokal «spesialkode»​

 
​Når man ser på all den informasjonen som er samlet på denne siden, så kan det virke litt overveldende. Da er det viktig å huske at:

 1. Alt av innhold som spesifikt ikke er nevnt her blir migrert over og fungerer «av seg selv»
 2. Den nye plattformen er veldig brukervennlig å redigere i
 3. Det er brukerveiledninger innlemmet i løsningen (på redaktørsidene og under Min Side)
 4. Det er snart sommer, du får ladet batteriene, og alt virker enklere når du kommer tilbake

God sommer! ​