logo Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten

Alle helseforetakenes nettsteder er flyttet over på ny nasjonal plattform og med nytt design

Det er ingen liten jobb å flytte mer enn 50 nettsteder med alt innhold over i en ny publiseringsløsning. Men takket være et godt nasjonalt prosjekt og alle de dyktige nettansvarlige ute i foretakene er arbeidet endelig i mål.

Publisert 10.11.2023

Sykehusnettstedene er en del av felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP), og skal bidra til å nå det nasjonale målet om mer helhetlig og samordnet digital kommunikasjon i helsetjenesten.

Med over 50 nettsteder for helseforetak, private-ideelle sykehus og selskaper som utgjør den offentlige spesialisthelsetjenesten, over 2 000 aktive redaktører og mange millioner sidevisninger i måneden, er FNSP blant landets største nettsteder.

–  Alle som jobber med nettsider og pasientinformasjon på nett har med dette fått en ny og enklere arbeidsflate å jobbe i, med bedre funksjonalitet for å ivareta høy kvalitet og større muligheter for deling på tvers. Dette gir pasientene enhetlig informasjon på tvers av nettsteder og kanaler sier leder av nasjonalt systemeierforum FNSP Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF.

–  Ved at innholdet skrives én gang i den nasjonale basen for pasientinformasjon, spares tid som kan bruke på pasientbehandling, redusere forskjeller og øke kvaliteten på innholdet på tvers av helseforetak og regioner. Informasjonen i FNSP vises i flere kanaler og er tilgjengelig for gjenbruk av alle gjennom åpne data, sier Sande.

Arbeidet med å flytte nettstedene over på ny plattform har blitt gjennomført av et nasjonalt mottaksprosjekt med representanter fra hver region, ledet av leder for produkt- og teknologiutvikling i Team FNSP Fredrik Lorentzen.
–  Arbeidet har hatt god forankring i regionene og kan vel sies å ha vært vellykket sier Lorentzen.


Felles pasientinformasjon

I dag bruker alle sykehus samordnet og kvalitetssikret informasjon til pasienter og deres pårørende på eget nettsted. Basen med felles pasientinformasjon inneholder 1 700 tekster med informasjon om pasientforløp, utredninger, behandlinger og oppfølging. Informasjonen gjenbrukes også i innkallingsbrev, og tekstene kvalitetssikres av en medisinsk og helsefaglig redaksjon bestående av klinikere og rådgivere i spesialisthelsetjenesten.

Det medisinske og helsefaglige innholdet hos sykehusene er nå flyttet til ny løsning. Til nå er over 1000 redaktører på alle sykehus kurset slik at den nye løsningen skal fungere som planlagt.

Den nye løsningen gjør arbeidsdagen mer effektiv, sier nettansvarlig i Finnmarkssykehuset Malene Nicolaysen.

–  Optimizely gjør at vi sparer en god del tid på å vente. Tidligere når vi har satt opp sider, publisert nyhetssaker eller gjort andre endringer på nettsidene så har både vi og den som har bestilt siden eller endringene vente til dette blir synlig på nettsiden. Nå skjer det øyeblikkelig. I tillegg er det lettere å jobbe i løsningen, lettere å manøvrere seg mellom sider og det er et oversiktlig sidetre. For Finnmarkssykehuset er særlig speiling av de norske sidene til samisk blitt bedre. Nå kan vi velge selv hvilke sider som skal oversettes, noe som gjør at vi kan spisse og kvalitetssikre de samiske sidene, sier hun.

Ny designretning

I forbindelse med overgangen til Optimizely er designen også frisket opp for å passe med dagens innhold og funksjonalitet, og for å underbygge spesialisthelsetjenestens som avsender og verdier. Det er videre gjort en avrunding og oppmykning av design for å harmonere med nytt nasjonalt profilprogram, og for å vise at vi er «i familie» med Helsenorge.


Videre utvikling

Det er en såkalt “grunnversjon” av ny plattform som er lansert nå. Det er mye funksjonalitet som allerede er på plass, og det er også en del som skal utvikles nå etter lansering. Ny plattform kan oppdateres uten at de besøkende merker at noe skjer. Dette gjør det enklere å drive løpende utvikling og oppdateringer underveis. I så måte blir 2024 også et spennende år, hvor mange nye måter å vise og jobbe med innholdet på kan komme på plass.

–  Vi har hatt et godt samarbeid med teamet vårt i NHN og ser frem til å ta fatt i videre utvikling sammen med dem, sier Lorentzen.

Om FNSP

Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten (FNSP) er to ting på én gang: Over 50 nettsteder som dekker alle helseforetak i spesialisthelsetjenesten i Norge, i tillegg et nasjonalt felleskap som forvalter en stor felles nasjonal database med pasientinformasjon som blir gjenbrukt på nettsidene og i andre tjenester.

FNSP ble lansert i 2016 og har en tett tilknytning til helsenorge.no.  På helsenorge.no samles informasjon om sykdom og diagnoser, mens på FNSP er det informasjon om hva som skjer før, under og etter et besøk på sykehuset. 

Nettsteder på FNSP

 • Akershus universitetssykehus
 • Betanien sykehus
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Finnmarkssykehuset
 • FNSP
 • Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS
 • Helgelandssykehuset
 • Helse Bergen
 • Helse Fonna
 • Helse Førde
 • Helse Midt-Norge IT Hemit
 • Helse Midt-Norge
 • Helse Møre og Romsdal
 • Helse Nord IKT
 • Helse Nord-Trøndelag
 • Helse Nord
 • Helse Sør-Øst
 • Helse Stavanger
 • Helse Vest IKT
 • Helse Vest
 • Helseplattformen
 • Helsetjenestens driftsorganisasjon
 • Jæren DPS
 • Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Luftambulansetjenesten HF
 • Martina Hansens Hospital
 • NKS Olaviken
 • Nordlandssykehuset
 • NorTrials
 • Nye Metoder
 • Oslo universitetssykehus
 • Pasientreiser
 • Revmatismesykehuset AS
 • Saman
 • Sjukehusapoteka Vest
 • Solli sykehus
 • Sørlandet sykehus
 • Spesialisthelsetjenesten
 • St. Olavs hospital
 • Stiftelsen Betanien Hospital Skien
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehusapotek Nord
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge
 • Sykehusapotekene
 • Sykehusbygg
 • Sykehuset i Vestfold
 • Sykehuset Innlandet
 • Sykehuset Østfold
 • Sykehuset Telemark
 • Sykehusinnkjøp
 • Sykehuspartner
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Vestre Viken
 • Voss DPS NKS Bjørkeli