logo FNSP redaktørstøtte

Video fra ekstern tjeneste

I Optimizely har du flere muligheter for å legge inn video på nettsiden din. Du kan velge mellom å laste opp filen direkte og vise den på siden, eller legge inn video fra YouTube, Vimeo eller andre tjenester. Fordelen med å benytte lokal video fra fil er at du da har full kontroll på innholdet, for eksempel ved deling via åpne data.

Det er helt valgfritt hvor videoen kommer fra, men det må teknisk åpnes for nye videotjenester. Ved lansering av FNSP er følgende tjenester åpne:

  • Lokal video (lastet opp i Optimizely)
  • YouTube
  • Vimeo
  • Norgesfilm
  • Medfilm.se
  • Anchor.fm/Spotify
  • Ntnu.cloud.panopto.eu

Andre tjenester må det søkes om å åpne via regional webredaksjon/regional mottaksprosjektleder.

Vi anbefaler å benytte Video fra fil slik at man sikrer brukerne fra sporing.

Legge inn video fra YouTube og Vimeo:

Opprett blokk "Ekstern video" og gi den et navn som er lett å finne igjen, eksempel på navn på blokk: "Ekstern video: Navn på video".

Navnet på blokken er kun synlig for redaktør.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Word
Ekstern video

Fyll inn adresse til video, alternativ tekst og bildetekst (bildetekst er valgfritt)

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Fyll inn feltene

Slik ser det da ut på siden din:

1,3 milliarder visninger på YouTube. Har du rukket å se den?

 

 

Legge inn video fra de andre videotjenestene:

For andre videotjenester, må man legge inn kode i kildefeltet der man vil ha videoen. Dette gjøres med typen "iframe" som man kan hente ut fra videotjenesten og lime inn i kildefeltet.

 

Sist oppdatert 17.04.2024