logo FNSP redaktørstøtte

Video fra fil

I Optimizely har du flere muligheter for å legge inn video på nettsiden din. Du kan velge mellom å laste opp filen direkte og vise den på siden, eller legge inn video fra YouTube, Vimeo eller andre tjenester. Fordelen med å benytte lokal video fra fil er at du da har full kontroll på innholdet, for eksempel ved deling via åpne data.

For å oppfylle lovkrav må videoen være tekstet. Optimizely støtter den åpne og mest vanlige teksttypen VTT.

VTT-filer kan lagres fra videoredigeringsverktøyet, eller lages via forskjellige webtjenester på nett.

Denne brukerveiledningen tar for gitt at du har en ferdig video og tekstfil klar for opplasting.

Maksimal tillatt filstørrelse for filer (også videofiler) i Optimizely er 999 MB.

Legg inn video på nettsiden din:

Opprett blokk "Video" og gi den et navn som er lett å finne igjen, eksempel på navn på blokk: "Video: Navn på video".

Navnet på blokken er kun synlig for redaktør.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Blokk for lokal video

Opprett blokken UTEN å laste opp video og tekst (slik at du har kontroll på hvor du legger videoen)

Last opp video og tekstfil der du ønsker at den skal ligge. Med mindre videoen skal være på veldig mange sider, anbefales det å legge den inn på "For denne siden".

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Klikk og dra filene inn der du vil lagre dem

Klikk på blokken din og velg "rediger"

Dra inn video og tekstfil til dere plasser i blokken. Legg eventuelt inn bildetekst under videoen i feltet for det.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Word
Dra inn filene og trukk publiser endringer

Husk å trykke publiser endringer i blokken når du er ferdig.

Bildet som vises på skjermen før man trykker på avspillingsknappen er det første bildet i videoen. 

Slik ser det ut på nettsiden med en lokal video. I eksempelet under er første bilde i videoen svart, derfor blir det en svart rute:

Her har jeg lagt inn innhold i feltet "Bildetekst under videoen"

Endre startbildet

Startbildet er bildet som vises før den besøkende trykker på avspillingsknappen. Som standard vises det første bildet som er i selve videoen. Dette kan endres ved å legge inn et startbilde.

Startbilde legges inn ved å finne videoen i ressursfanen og trykke på de tre prikkene slik at man kan redigere egenskapene for videofilen. Der inne er det et felt for startbilde. Siden dette er standardfunksjonalitet er det en begrensning til at man kun kan hente bilder fra "for dette nettsted" og ikke "for denne side". Men det er mulig å laste opp og velge et bilde fra "for dette nettsted" for videoen og så i etterkant dra bildet ned til "for denne siden". Da vil bildet fortsatt fungere. Ulempen er at det krever at redaktør har tilgang til hele eller deler av "for dette nettstedet".

Sist oppdatert 30.05.2024