logo FNSP redaktørstøtte

Topp- og bunnmeny

Topp- og bunnmeny er tilgjengelig under "system" i sidetreet. Funksjonen er kun tilgjengelig for nettansvarlige og gjelder for hele nettstedet.

MERK: Om du har nettsted på flere språk, må alle valg under settes på begge språkene. Du bytter enkelt mellom språk inne på siden for Topp- og bunnmeny ved å klikke på "en" eller "no" i det grå feltet øverst på siden.

 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Du finner topp- og bunnmeny under "system" i sidetreet.

Når du går inn på topp- og bunnmeny er det flere faner tilgjengelig for å sette diverse innstillinger. Det du kan sette her er:

 • Navn på menyknapp (denne skal være "Meny" på norsk og "Menu" på engelsk)
 • Menyelementer i hamburgermenyen på toppen av nettstedet ditt (husk at for mange foretak er det fastsatt hva du skal ha av overskrifter her)
 • Bunnmeny
 • Kontaktinformasjonen som er nederst på nettstedet ditt
 • Tekst på søkeboks og i søkefelt
 • Tekst på faste elementer som menyer, søk og overskrifter i bunnmenyen
 • Tekst på logg-inn-knapp. (Denne skal brukes til helsenorge.no og helsami. Ønsker foretaket noe annet, må dette tas i regional webredaksjon, til nasjonalt nivå og så godkjennes av systemeierforum)

De fleste av fanene er selvforklarende og handler bare om å legge inn informasjon i rett felt. Det er også informasjon om bruk av feltet inne i løsningen som du får ved å trykke på spørsmålstegnene. Resten av veiledningen her vil omhandle oppsett av menyer.

Oppsett av meny:

Gå inn på fanen Meny under Topp- og bunnmeny

Gå ned til menyelementer og se at dagens meny vises i form av fire menyblokker. Det er ikke mulig å ha fler enn fire.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Slik kan det se ut for nettansvarlig i redaktørgrensesnittet på ditt nettsted. Innholdet er det samme som du ser i menyen på nettstedet.
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Word
For besøkende på nettstedet ser menyen slik ut. Merk at tittel på blokken er det samme som overskriften i menyen som besøkende ser.

Du kan endre rekkefølgen på blokkene ved å klikke og dra dem opp og ned. Det vil påvirke rekkefølgen i menyen på toppen av nettstedet. Merk at mange foretak har fastsatt rekkefølge i innholdsstrategien.

For å endre navn på overskrift eller på lenker under overskriften så dobbeltklikker du på menyen du vil endre.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Slik ser det ut når du har dobbeltklikket på en menyblokk
 • Du kan enkelt dra inn sider fra sidetreet på ditt nettsted og inn i blokken. Du vil da få opprettet et menyelement med navnet på siden og lenke til siden. 
 • Du kan også opprette en kobling til en side uten å dra fra sidetreet ved å velge legg til kobling.
 • Om du vil endre på lenker som er i listen trykker du på de tre prikkene ved elementet og endrer det som du ønsker. Du kan også da endre tittelen som vises i menyen på sider du har dratt inn fra sidetreet ditt.
 • For å endre rekkefølge trenger du bare å dra listeelementet til ønsket plassering.

Det er ikke en teknisk grense for hvor mange lenker du kan ha, men det anbefales å ha 8 eller færre elementer per menyblokk for at det ikke skal bli for mye å forholde seg til for de besøkende.

Husk å publisere endringer du gjør.

Lenker i bunnen av menyen er lenker som legger seg her:

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Word
Dette er gjerne lenker som sender deg til den engelske versjonen av nettstedet eller for å logge inn på helsenorge/helsami.

Lenker i bunnen av menyen opprettes på samme måte som med lenker inne i en menyblokk. Du bare drar lenker fra sidetreet inn, eller lager en kobling manuelt ved å trykke "legg til kobling". 

Endringer av elementer skjer også på samme måte som beskrevet over.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Her kan du legge inn lenker

Bunnmeny

Oppsett av bunnmeny fungerer på samme måte. Du finner det under en egen fane inne på Topp- og bunnmeny:

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Slik ser det ut for redaktør
Grafisk brukergrensesnitt, tekst
Slik ser det ut for besøkende

Kontaktinformasjon

Helt nederst på alle nettsider har du kontaktinformasjon til foretaket. Denne settes også her under topp- og bunnmeny.

Merk at logo for samarbeidspartnere (slik som logo for NTNU som St. Olav har i bunnteksten), legges inn under Innstillinger og profilinformasjon og ikke her under kontaktinformasjon.

 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst
Slik ser det ut på nettsiden for besøkende per mars 2023.

Kontaktinformasjonen består av to elementer:

 • Overskriftene (som står med store bokstaver og litt større font), hentes fra fanen "faste tekster"
 • Kontaktinformasjonen (altså selve telefonnummeret osv.) hentes fra blokker som opprettes under fanen kontaktinformasjon

Overskriftene under fanen faste tekster er bare å legge inn. Bare husk å publisere endringer.

Selve kontaktinformasjonen legges inn som blokker. Blokkene kan du enten hente fra noen du har laget tidligere og som ligger "for dette nettstedet", eller du kan lage nye.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Å lage blokker for kontaktinformasjon er som å lage andre blokker

For å lage en ny blokk under kontaktinformasjon:

Trykk velg innhold og opprett en ny blokk

Fyll inn relevant informasjon i forhold til hvilken type kontaktinformasjon du skal legge inn. Er det for et telefonnummer vil den også gi deg muligheten til å legge inn telefontider. Les spørsmålstegnene ved hvert felt for mer detaljert informasjon om hva som skal inn i feltet.

Husk å publisere endringer.

 

 

 

 

Sist oppdatert 15.02.2024