logo FNSP redaktørstøtte

Tidsstyring

Du kan tidsstyre sider slik at de publiseres på valgfritt tidspunkt frem i tid, eller at de avpubliseres ved et valgt tidspunkt. Det er også mulig å sette et sted for arkivering når sider går ut på dato.

Publisere frem i tid:

Når du har laget en side kan du velge å tidsstyre publiseringen. Det betyr at du setter et valgfritt tidspunkt for at siden skal bli publisert og dukke opp på nettsiden.

Trykk da på knappen for å publisere på toppen av siden og velg "Tidsstyrt publisering". Det dukker da opp et enkelt vindu hvor du velger tidspunkt for publisering. Når du er fornøyd med tidspunktet trykker du på knappen "planlegg".

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Tidsstyring kan være nyttig på for eksempel nyheter du vil at skal komme på et senere tidspunkt.

 

Håndtere utløp og arkivering

På alle sider er det en knapp som heter "Verktøy". Trykker du på knappen får du opp et valg for å håndtere "utløp og arkivering".

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
Håndter utløp og arkivering

Når du trykker på valget, får du et nytt vindu hvor du kan legge inn ønsket utløpsdato frem i tid. Det er også et valg for å la siden gå ut på dato umiddelbart ved å trykke på "nå".

Når tidspunktet som er valgt inntreffer (og du ikke har gjort endringer på dato i mellomtiden), vil siden gå ut av publisering. Den vil da få et ikon på seg i sidetreet som viser at siden er gått ut på dato. Den vil da ikke lenger være tilgjengelig for besøkende på nettstedet.

Om du ønsker kan du velge et sted å arkivere siden til. Med andre ord kan du ha en side et sted på nettstedet ditt for nyhetsarkiv. Denne siden kan du for eksempel opprette og trykke på "utløp nå" slik at den heller ikke er synlig for besøkende. Så kan du på alle nyheter du setter utløpsdato på, dra inn denne lenken på "lagre til" og så vil siden flytte seg dit når den går ut på dato.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Utløp er satt frem i tid. 

Oversikt over sider som har gått ut på dato eller som skal gå ut på dato

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Rapporter

 

Du kan se oversikt over alle sider som har gått ut på dato eller som skal gå ut, ved å gå på rapporter helt øverst på nettsiden.

Trykk på rapporter.

Trykk på nedtrekksmenyen over rapporter.

Velg rapporten som heter "Utløpte sider"

Rapporten viser også sider som ikke har utløpt enda, så navnet er litt missvisende.

 

 

 

 

Inne på rapporten kan du klikke i boksen for "start date". Det vil da dukke opp en kalender.

Det er hurtigvalg for de siste 30 eller 7 dager, og for de neste 7 eller 30 dager. Du kan også legge inn valgfritt datointervall.

Om ønskelig kan du hake av for at du kun vil se sider som er publisert av deg.

Det er også mulig å velge språk

Trykk så på knappen vis rapport.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Word
Kalenderen lar deg sette datointervall.

Nå vil du få oversikt over alle sider som oppfyller kriteriet du har satt med:

  • Sidetittel - som er klikkbar så du kan gå rett til siden
  • Publiseringsdato
  • Publiserings stoppet
  • Sist endret
  • Endret av
  • Språk
  • Sidetyoe

 

 

 

Sist oppdatert 03.04.2023