logo FNSP redaktørstøtte

Stedsside

Sidemal for å vise fysiske lokasjoner. Hentes inn på andre sidemaler der det er relevant.

Som på andre sidemaler inneholder også denne sidemalen mange faner. Under beskrives fanene som er spesielle for denne sidemalen.

Feltene på siden

Fane innhold:

 • Tittel: Navn på bygget eller stedet
 • Geografisk stedsnavn: Valgfritt geografisk stedsnavn. Vises som stikktittel. Beskriv stedsnavnet på formen 'Område, Kommunenavn', alternativt 'Stedsnavn, Bydel/By'. Bygninger, blokker eller sentre som ligger under et annet Sted kan beskrives på formen 'Senter på sykehuset i Bynavn', eller tilsvarende.
 • Ingress: Beskriv selve stedet, hovedvirksomheten og eventuelt opptaksområde (hvis det er relevant).
 • Introduksjon: Brukes når det er nødvendig. Kort intro om aktivitetene på stedet.
 • Kontaktinformasjon: Valgfritt felt med blokker. For lokasjoner uten resepsjon eller sentralbord, som benyttes av mange ulike avdelinger, er det naturlig å ha kontaktinformasjonen beskrevet på den enkelte avdelingssiden, ikke her.
 • Slik finner du fram: Adresse og detaljer om hvor man møter opp og hvordan man finner fram beskrives i en adresseblokk. Det samme gjelder åpningstider. Det er mulig å legge inn flere adresseblokker hvis det er nødvendig å oppgi for eksempel en annen postadresse.
 • Transport til stedet: Detaljer om kollektivtilbud og parkering beskrives i egne blokker som forvaltes sentralt. De vises under adresseinformasjonen.
 • Promotert innhold: Valgfrie blokker med enker til promotert innhold, som vises over Praktisk informajon.
 • Praktisk informasjon: Praktisk informasjon om fasilitetene beskrives i egne Tilbud og tjenester-blokker, forvaltes sentralt, og legges inn her. Vises under en egen overskrift for Praktisk informasjon.
 • Innholdsfelt: Felt for diverse blokker

 

Fane bilder:

Bruk av bilder er valgfritt, men er svært beskrivende for brukerne for å finne riktig bygg og inngang.

 • Stedsbilde stort, oversikt: Bygningsmasse. Bruk gjerne bilder med fokus enten på beliggenhet (flyfoto) eller arkitektur.
 • Stedsbilde lite, inngang: Inngangsparti. Inngangspartiet på stedet/bygningen, eller et bilde av hele bygget hvis det er lite.
 • Bildetekst inngang: Beskriv motivet, og eventuelle detaljer som er relevante for hvor hvordan de besøkende finner fram akkurat her.
 • Stedsbilde lite, oppmøte: Resepsjon. Bruk fortrinnsvis et interiørbilde av oppmøtestedet, som resepsjonen eller tilsvarende.
 • Bildetekst oppmøte: Beskriv motivet, og eventuelle detaljer som er relevante for hvor hvordan de besøkende finner fram akkurat her.

 

Fane metadata:

Organisasjonsnummer: Org.nr. (virksomhetsnummer) fra enhetsregisteret i Brønnøysund. Organisasjonsnummeret brukes til integrasjoner mot ventetidene i Helsetjenestekatalogen og Velg behandlingssted. Valgfritt. Velg eller angi et nøkkelord som kan brukes til å liste ut denne siden på andre steder i løsningen.

Nøkkelord:

Målform på no-side: Valget gjelder for den norske språkversjonen av sider, der norsk (no) er aktivert. Egenskapen er kun i bruk på nettsteder som blander nynorsk og bokmål, og som har minimumskrav til målformsfordeling i følge Språklova. Valget brukes til korrekt språkkoding i HTML, og vises i innholdsrapporter.

Sist oppdatert 24.01.2024