logo FNSP redaktørstøtte

Førstegangsoppsett språk

Første gangen du skal ta i bruk engelsk på ditt nettsted, må du sette dette opp. Dette gjøres én gang per nettsted og vil så fungere som på det norske innholdet.

Det er anbefalt å gjøre dette når du er helt ferdig med å sette opp systeminnstillingene for norsk. Da kan du lage en kopi av disse som utgangspunkt og dermed spare tid på oppsettet.

1. Gå inn på systemsidene i sidetreet.

Sidene som må oversettes er:

  • Info
  • System
  • Søk
  • 404
  • Topp- og bunnmeny
  • Innstillinger

Merk at siden Tilgangsgrupper IKKE skal oversettes!

Grafisk brukergrensesnitt
Alle systemsidene må oversettes, med unntak av tilgangsgrupper

 

2: Aktiver gadget for «languages» om den ikke er aktiv

3: Klikk på system-siden du vil oversette slik at den blir aktiv

4: Under gadget for språk, velger du «Create» og så Duplicate norsk content

5: Du må nå oversette innholdet på den engelske siden du har laget

6: Gjenta for alle systemsidene som nevnt over (ikke siden for tilgangsgrupper)

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Du sparer tid ved å gjøre dette når du har laget en ferdig versjon av den norske systemsiden.

Merk at systemsidene nå lever uavhengig av de norske. Dette gir fordelen av fleksibilitet, ved at for eksempel menyene ikke trenger å være identisk. Men det gjør også at eventuelle endringer som gjelder begge språk da må gjøres på begge språkversjonene av systemsiden.

For generell informasjon om språk, se Brukerveiledning for enkeltsider på flere språk.

Sist oppdatert 30.08.2023