logo FNSP redaktørstøtte

Søkeoptimalisering

Målet med søkeoptimalisering er å gjøre det lettere for besøkende å finne riktig og relevant innhold.

Her kan du se og justere søkeresultater fra søket som er på ditt eget nettsted. For søkemotoroptimalisering - SEO (Google), se egen brukerveiledning.

Målet med søkeoptimalisering er å gjøre det lettere for besøkende å finne riktig og relevant innhold. Søkeuttrykk uten treff avslører gjerne innhold som mangler på nettsiden din, eller behovet for å legge inn støtte for brukeren til å finne riktig innhold gjennom funksjoner i fanen optimalisering.

For eksempel hvis besøkende søker etter innhold som er relatert til, men ikke lagret på nettsiden din, bør du vurdere å legge til «best bets» med lenke til et annet nettsted hvor innholdet ligger. Søkeuttrykk med lav klikkfrekvens kan indikere at innholdsbeskrivelsen er utilstrekkelig, eller at tittelen eller beskrivelsen ikke er attraktiv nok.

Funksjonen ligger under Dashboard og har to faner, "Søkestatistikk" og "Optimalisering"

 

Søkestatistikk (hovedfane)

Under fanen søkestatistikk kan du se hva brukerne har søkt etter innenfor et gitt tidsintervall. Standard er siste måned og på den norske delen av nettstedet. Vi har tre valg for visning, som alle gir snarvei for å opprette et promotert treff, søkeforslag eller synonym. Beskrivelse av dem kommer lengre ned på siden.

 1. Mest søkte: Viser søkene som er gjort flest ganger
 2. Søk uten treff: Viser søkene som er gjort flest ganger, men som ikke har gitt noen treff. Dette kan danne grunnlag for redaksjonelle valg rundt innholdet ditt, eller for å lage promoterte treff eller søkeforslag
 3. Søk uten relevante treff: Søk som genererer treff, men har lav klikkfrekvens. Uttrykk som søkes mest, men hvor søkeresultatene blir klikket minst, vises øverst. For å forbedre brukeropplevelsen for søk uten relevante treff, lag nytt innhold eller bruk funksjonene «promotert treff» eller «synonym» under fanen Optimalisering.

 

Optimalisering (hovedfane)

Standard språk er satt til Norsk (bokmål og nynorsk). Du må selv manuelt endre til engelsk om du ønsker det. Samisk er ikke tilgjengelig.

MERK: For foretak som har aktivert nynorsk, så må man manuelt endre språk fra "none" til "Norsk". Dette vil bli rettet på senere oppdateringer, men må gjøres manuelt nå i starten.

 

Underfaner:

Promoterte treff lar deg legge inn innhold som kommer øverst i søkeresultatlisten på ditt nettsted. Dette kan være for å kompensere for at innhold ikke kommer høyt nok (og du ikke kan løse det med bedre tittel eller ingress på selve siden), eller for å trekke frem noe som er spesielt viktig.

Trykk «legg til» for å lage en ny:

  • Frase: Ord du vil at skal gi treff i det interne søket. Du kan fint legge til flere ord ved å trykke på det grønne pluttstegnet når du har lagt inn «Frase 1». Frasene er ikke synlig for besøkende.
  • Side: Bla deg frem til siden du vil trekke frem
  • Beskrivelse: Søkeresultatet vi bruke tittelen og ingress fra siden. Men du kan legge inn en beskrivelse som vil overstyre ingressen i søkeresultatet.
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Et eksempel fra St. Olav for podkasten som heter Diagnose
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Søkeresultatet blir da at podkasten, med egentilpasset beskrivelse, kommer øverst i søket

 

Søkeforslag lar deg legge inn ord som du vil at skal komme som søkeforslag i søket. Feltet for den besøkende dukker opp i det de har skrevet tre eller flere bokstaver. Klikk på søkeforslaget vil fylle ut hele ordet til brukeren, men ikke utføre selve søket. Eksempel er å legge inn ordet «Kvinneklinikken». Da vil en besøkende som begynner å skrive KVI få opp forslag om kvinneklinikken. Om den besøkende klikker på forslaget, vil det være som om de skrev frasen selv.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Slik ser det ut om man har lagt inn et søkeforslag. Klikk på valg i nedtrekksmenyen som kommer, fører deg til søkeresultatet som om du hadde søkt på ordet du valgte.

 

 

Synonymer lar deg legge inn ord som betyr det samme, slik at du også får treff på dem. Merk at dette er en felles nasjonal liste og vi forvalter denne i fellesskap.

Elementer i listen vil altså gjelde for alle nettsteder og er slik Optimizely er bygget opp og vil ikke bli endret. Det er derfor svært viktig at du ikke sletter noen andres synonymer i listen, da det vil forsvinne fra alles nettsteder. Om vi ser at dette blir vanskelig å forvalte i fellesskap, vil vi begrense tilgangen til listen til Team FNSP nasjonalt.

Synonymene kan fungere én vei eller to veier. Altså du kan si at om noen søker på «øye» så skal det også gi treff på «auge», men at søk på «auge» ikke skal gi treff på «øye». Eller du kan velge toveis, hvor det vi gi treff begge veier. Trykk Legg til for å lage en ny:

  1. Frase: Legg inn ordet du vil at også skal gi treff på et annet ord
  2. Synonym: Legg inn det ordet du vil at også skal gi treff om noen søker på ordet som er i feltet «Frase»
  3. Tovegs: Velg dette om du vil at ordene skal gi treff begge veier

 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Her er det lagt inn synonym for sykehus og sjukehus. Det er valgt at det skal være tovegs, som gjør at man får treff om hverandre.

 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Synonymet gjør at man får treff på ordet sykehus, selv om man har søkt på sjukehus.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 08.05.2024