logo FNSP redaktørstøtte

Veileder for samisk

Skrivetips for samisk

​Samisk på felles nettsider for spesialisthelsetjenesten og helsenorge.no:

  • Vi skriver nordsamisk
  • Vi bruker et aktivt språk
  • Vi bruker klarspråk

For å få en konsekvent bruk av nordsamisk på felles nettsider for spesialisthelsetjenesten og helsenorge.no, må vi ha felles retningslinjer for hvordan vi skriver. Vi ønsker å nå ut så bredt som mulig – også til de som ikke leser nordsamisk til daglig. Derfor er det ønskelig at vi bruker en nordsamisk som er moderne og ligger tett opp mot dagligtale, men som samtidig må være korrekt. Derfor prøver vi å unngå et for gammeldags og høytidelig språk og unngår for eksempel lange eiendomsendelser, og legger oss på en linje som gjør at flest mulig leser det vi skriver - uten å henge seg opp i hvilke former som er brukt.

Språk er kommunikasjon og vi ønsker at den skal være så effektiv som mulig!

Tips til oversettere:

  • Bruk elektroniske oppslagsverk!
  • Bruk et aktivt språk
  • klarsprak.no - gir oss gode tips om hvordan vi kan bli betre til å skrive og få fram budskapet ved bruk av et godt og klart språk.
Sist oppdatert 06.04.2023