logo FNSP redaktørstøtte

Veileder for engelsk

Skrivetips for engelsk

Engelsk språk i felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten og på helsenorge.no:

  • Vi bruker ”plain English” (klarspråk)
  • Vi bruker et aktivt språk
  • Vi bruker ”you” og ”we”
  • Vi skriver korte setninger
  • Vi bruker punktlister der hvor det passer
  • Vi forklarer medisinske ord

For å få en konsekvent bruk av engelsk i felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten og på helsenorge.no, må vi ha felles retningslinjer for hvordan vi skriver. Vi ønsker å nå ut så bredt som mulig, også til de som har et annet morsmål enn engelsk. Derfor er det ønskelig at vi bruker et språk som er enkelt og ligger tett opp mot dagligtale, samtidig som må være korrekt. Vi prøver å unngå et høytidelig språk og legger oss på en linje som gjør at flest mulig kan forstå det vi skriver. Vår engelskspråklige veileder er basert på britenes mangeårige klarspråkarbeid, kalt ”plain English”.

Tenk gjennom hvem du skriver til og velg ord du tror leseren vil forstå.

​Unngå disse ordene: Bruk heller disse:​
​Additional ​Extra
​Applient/client ​You
​Commence ​Start
​Compy with ​Fill in
​Ensure ​Make sure
​In excess of ​More than
​In the event of ​If
​In respect of ​For
​In accordance with ​Under, keeping to
​On request ​If you ask
​Per annum ​A year
​Prior to ​Before
​Should you wish If you want​

 


For en mer fullstendig ordliste: http://www.plainenglish.co.uk/the-a-z-of-alternative-words.html

Hvis du bruker vanskelige medisinske ord, må du sørge for å forklare dem. Fullstendig ordliste med medisinske ord og uttrykk: http://www.plainenglish.co.uk/medical-information.html

 

Sist oppdatert 06.04.2023