logo FNSP redaktørstøtte

Regler for foto og film

Regler for foto og film – vedlegg til innholdsstrategien

​Generelle regler for foto og film

Filming og fotografering på sykehuset skal alltid forgå på en måter som ivaretar personvernet for pasienter og ansatte (GDPR – datatilstnet.no). Det enkelte helseforetak bør utvikle retningslinjer og rutiner for hvem som mottar forespørsler om filming og fotografering og forvalter filmer og foto i foretaket.

For eksempel: Forespørsler om fotografering skal gå via medievakten. All fotografering, filming og tv-opptak på sengeposter, poliklinikker, venteplasser og lignende skal godkjennes av klinikkleder.

Foto og filmer har også begrenset levetid med tanke på faglig innhold og deltakere som er med i foto/film. Forvaltning av foto/film må bli kvalitetssikret og forvaltet på samme måte som øvrig innhold.

Pasienter og pårørende som skal blir filmet eller fortografert, skal gi sitt samtykke overfor sykehuset. I noen tilfeller må også fotografer signere taushetserklæring. For barn og pasienter som ikke er i stand til å ivareta egne interesser, må foresatte/verge gi samtykke. Helseforetaket må utarbeide egne egnede rutiner som sikrer ivaretakelse av dette.

Tips:
Er du usikker på krav og føringer? Snakk med personvernombudet i ditt HF.

Retningslinjer for foto av egne ansatte

Arbeidsgiveren skal i utgangspunktet be om samtykke fra ansatte før et bilde av medarbeideren blir publisert på internettsiden til virksomheten. Dette gjelder både bilder der flere medarbeidere står sammen eller om det er et portrettbilde i forbindelse med en telefonliste.

Arbeidsgiveren kan publisere visse opplysninger om sine ansatte på virksomhetens nettsider uten samtykke. Opplysningene må være knyttet til arbeidsforholdet, slik som for eksempel navn, ansvarsområde, internt telefonnummer og e-postadresse.

Dersom arbeidsgiveren ønsker å publisere privatadresser eller andre mer detaljerte opplysninger om arbeidstakeren, slik som alder, sivilstand eller CV, krever det som hovedregel arbeidstakers samtykke.

Tips:
Er du usikker på krav og føringer? Snakk med personvernombudet i ditt HF.

Sist oppdatert 06.04.2023