logo FNSP redaktørstøtte

Slik skriver vi på FNSP

Våre prinsipper: Husk hvem som er målgruppen, skriv det viktigste først, bruk korte setninger og enkle ord, legg inn luft og bruk kulepunkter, ha et aktivt språk (ikke s-endinger!), og sørg for riktig bruk av overskrifter, bilder, lenker, filer

Sist oppdatert 06.04.2023