logo FNSP redaktørstøtte

Site-i-siten

Site-i-siten er som et lite nettsted som bor på et annet nettsted. Dette er en kraftig funksjon som kun skal brukes i de tilfellene hvor innholdet bryter veldig med resten av nettstedet og ellers ville blitt vurdert som et eget nettsted.

Funksjonen er tilgjengelig ved bestilling via regional mottaksprosjektleder og er ikke tilgjengelig for redaktører eller nettansvarlige lokalt.

Alternativet site-i-siten er et teknisk oppsett som gjør det mulig å ha en annerledes profil til nettstedet på et valgfritt sted i strukturen. Fra denne siden og alle underliggende sider, vil da kunne ha eget grafisk ellement/logo (hvis man har lov til det i følge profilprogram), egen brødsmulesti, utvidet fargeprofil, egen meny og eget søk. Ved kjøp av et domene som peker direkte mot disse sidene, vil det mer eller mindre fremstå som et eget nettsted. Unntaket vil være at adressen til siden vil være under det overordnete nettstedet i adressefeltet i nettleseren og på søketjenester som Google.

Som et eksempel har vi satt opp sidene med brukerstøtte for redaktørene som en site-i-siten: https://www.fnsp.no/redaktorstotte/

Når man går inn på disse sidene vil man se at:

  • Siden er en forsidemal med alle muligheter det innebærer
  • Underliggende sider vil få brødsmulesti som peker mot denne siden
  • Logo kan være en annen enn det som er på resten av nettstedet (krever logo som er godkjent i profilprogrammet)
  • Søket kan settes opp til å kun søke i innhold som er på site-i-siten
  • Logg inn knapp kan være en annen enn på resten av nettstedet
  • Menyen kan være en annen enn på resten av nettstedet
  • Bunnmenylenkene kan være andre enn på resten av nettstedet
  • Logo til nettstedet som site-i-siten kommer automatisk opp nederst på siden og klikk her fører deg til forsiden for hele nettstedet (altså ut av site-i-siten). Dette sammen med adressen i nettleseren danner en ramme for site-i-siten-funksjonaliteten

Oppsettet følger kjent oppsett for nettansvarlig, med egen side for system, topp- og bunnmeny, innstillinger og søk.

Bord
Sidestrukturen viser at siden "redaktørstøtte" er en site-i-siten

 

 

Sist oppdatert 22.03.2024