logo FNSP redaktørstøtte

Sideutlisting (blokker)

Vi har flere blokker for utlisting av sider. De har samme muligheter, men forskjellig design. Du kan se de forskjellige variantene i bunnen av denne siden.

De tre alternativene vi har er:

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Det er for tiden tre visningsalternativ.

 

Sideutlisting med tre kort per linje, som kan vises med eller uten bilde. Dette er en mest vanlige måten vise nyheter på eller når man ønsker å liste ut et mindre antall sider. Denne visningen er kun ment for innholdsfeltet og skal ikke brukes i hovedinnholdsfeltet.

Sideutlisting lenker er for å liste ut mange sider i en vertikal lenkeliste på siden. Denne visningen er kun ment for hovedinnholdsfeltet.

Sideutlisting søk lister ut flere sider med ingress og med en søkeboks på toppen som kun søker i det innholdet som blir listet ut. Denne visningen er kun ment for innholdsfeltet.

 

Hvordan bruke blokkene:

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Du kan velge sidetype. Hvis du ikke velger sidetype, vil den hente alle sidetyper.

 

 • Gå til siden du vil ha sideutlistingen. Om du skal bruke "sideutlisting" eller "sideutlisting søk" legger du den til i innholdsfeltet. Skal du bruke "sideutlisting lenker" må du legge den i hovedinnholdsfeltet.
 • Gi blokken et navn i henhold til beste praksis for navngiving av blokker. Navngiving av blokker
 • Gi blokken en overskrift som skal vises til de besøkende på nettstedet.
 • Velg hvilke sidetyper du vil at blokken skal vise. Du kan velge flere typer om ønskelig.
 • Hent fra sidetre: Velg hvor du ønsker at sidene skal hentes fra. Alle sider som er av den sidetypen du har valgt på den valgte plasseringen vil hentes ut. Det er mulig å legge til flere steder som blokken skal hente sider fra. Også steder på andre nettsted enn ditt eget.
 • Ekskluder sider: Velg eventuelt enkeltsider som skal skjules i utlistingen.
 • Inkluder sider: Velg eventuelt enkeltsider fra andre steder i sidestrukturen som skal vises. MERK: I dette feltet kan du kun dra inn enkeltsider du vil vise, og ikke hente alle sider fra strukturen. Husk da å markere for sidetypen på siden du drar inn, da den også må være riktig.

Nøkkelord

Kategorier og nøkkelord kan også benyttes. Utlistingen vil da kun vise sider som oppfyller kriteriene over og i tillegg er markert med nøkkelord. Du må derfor dra inn noe fra sidetreet i tillegg til nøkkelordet. Mest normalt er å dra inn forsiden fra sidetreet, slik at den ser på hele nettstedet ditt.

TIPS: Skal du da lage en oversikt over forskningsrapporten fra flere nettsteder, må du da ha et felles nasjonalt nøkkelord. I tillegg må du dra inn forsiden til alle foretakene du vil hente innhold fra.

Sorter sidene i den passende rekkefølgen.

Alternativ for visning

Avhengig av sideutlistingstypen vil du få alternativ for visning. Om du har brukt blokken sideutlisting får du et alternativ om å vise bilder. Denne er standard haket på. Du får også opp alternativer for visning (antall), tekst for ekspandering om det er flere sider enn det er antall for i visningen, og muligheten til å lenke til flere for å se alle.

TIPS: Om du vil liste ut nyheter på forsiden, kan det også være fint med en underside hvor du har nyhetsarkivet ditt. Lag da en underside med en passende sideutlisting for arkiv, for eksempel sideutlisting med søk. 
På forside av nettstedet ditt kan du da ha en sideutlisting med bilder som viser for eksempel de 6 siste nyhetene og en lenke til arkivet. Dette er mer brukervennlig enn om du lister ut 50 nyheter med bilde på forsiden din.

 

Video av sideutlisting med lokalt nøkkelord:

Legger inn lokalt nøkkelord på en side og legger inn en blokk for å liste ut sider med dette nøkkelordet.

Video av sideutlisting med nasjonalt nøkkelord:

Oppretter sideutlistingsblokk og henter ut sider som er markert med et nasjonalt nøkkelord. Henter også manuelt ut et par enkeltnyheter og viser hvordan man kan "deske" en utlisting.

 

Eksempler på sideutlisting

Under kan du se de forskjellige måtene vi kan liste ut sider på:

 

Sideutlisting

  Sideutlisting søk

  Sist oppdatert 28.05.2024