logo FNSP redaktørstøtte

Sidetreutlisting

En blokk for å liste ut sider i den rekkefølgen man ønsker. Benytter innebygget funksjonalitet i Optimizely. som henter rekkefølgen fra navigasjonstreet i redaktørgrensesnittet. Viser sider som ligger rett under valgt side.

Designmessig ser denne lik ut som andre sideutlistinger slik som nyhetsutlistingen.

1. Opprett blokken Sidetreutlisting

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Blokken finner man når man velger å sette inn ny blokk

2. Rediger blokken og legg inn navn, velg om du vil vise bilder, velg antall du vil liste ut og dra inn siden du vil vise de underliggende sidene til. I eksempelet under så tar jeg inn siden "Byggeprosjekt" som har tre underliggende sider jeg vil liste ut. 

3. Trykk opprett på blokken når du er fornøyd og du er ferdig

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Dra inn siden fra sidetreet du vil vise de underliggende sidene til

Endre rekkefølge på sidene som listes ut

Rekkefølgen på sidene defineres ut i fra sorteringsrekkefølgen i redaktørgrensesnittet.

  1. Gå til siden du dro inn i blokken for å se hvordan sorteringen er på underliggende sider. Dette finner du under fanen "innstillinger" og valget "sorter undersider"
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, e-post
Sorter undersider ligger under fanen "innstillinger"

2. Velg rekkefølgen du ønsker å vise sidene i. Det er mange alterantiver.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Forskjellige sorteringsrekkefølger å velge blant

3. Man kan også sortere sidene manuelt ved å dra dem opp og ned i sidetreet. Merk at man får en strek som viser hvor siden vil havne før man slipper siden, slik at man får den plassert korrekt. Om du ved en feil drar den under en annen side, vil det komme opp et varsel om du vil flytte denne siden og at det vil påvirke SEO. Da er det bare å trykke avbryt slik at du ikke flytter siden og får ny URL. Om du dermiot får beskjed om at flytting i snde vil endre sorteringsrekkefølgen til å bli etter sorteringsindeks har du gjort riktig.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Slik vil du at det skal se ut om du vil endre på sorteringsrekkefølgen

4. Det er også mulig å skjule sider fra å bli listet ut på denne måten. Det gjøres inne på selve siden, under innstillinger og ved å ta vekk valget for å vise i navigasjon.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Alle sider har et valg om det skal vises i navigasjon eller ikke. Dette har ingen betydning utover om siden listes ut i sidetreutlistingsblokken eller ikke.

 

 

 

Sist oppdatert 21.02.2024