logo FNSP redaktørstøtte

Rapporter

Helt øverst på nettstedet ditt har du tilgang til rapporter som gir nyttig informasjon om innholdet på ditt nettsted. Merk at du her kan se sider som skal utløpe eller allerede har utløpt!

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Rapportene ligger samlet under knappen "Rapporter"

Rapportsiden har flere veldig viktige funksjoner. Den viktigste er muligheten til å se sider som allerede har utløpt (og dermed blitt avpublisert) og hvilke sider som snart skal utløpe. Bruk denne oversikten til å få kontroll over innholdet, slik at ikke sider du ønsker å beholde blir avpublisert fra ditt nettsted.

 

Siden er en standardside fra Optimizely og har en rar blanding av norsk og engelsk. 

Det er bare å prøve de forskjellige rapportene, da du ikke gjør noen systemendringer her inne. Det er altså bare å prøve seg frem og se hvordan alt fungerer.

De tilgjengelige rapportene er:

Ikke publiserte sider

Denne rapporten viser sider som ennå ikke er publisert, og der datoen for siste endring er innenfor en angitt tidsperiode. Velg en side fra listen over rapportresultater for å åpne den i redigeringsmodus.


Publiserte sider

Denne rapporten viser sider som er publisert innenfor en angitt tidsperiode. Velg en side fra listen over rapportresultater for å åpne den i redigeringsmodus.

 

Endrede sider

Denne rapporten viser sider der en dato er endret i løpet av en angitt tidsperiode. Velg en side fra listen over rapportresultater for å åpne den i redigeringsmodus.


Utløpte sider

Denne rapporten viser sider der publiseringsdatoen utløper innenfor en angitt tidsperiode. Velg en side fra listen over rapportresultater for å åpne den i redigeringsmodus.


Enkle adresser

Denne rapporten viser publiserte sider som har en enkel adresse. Velg en side fra listen over rapportresultater for å åpne den i redigeringsmodus.


Koblingsstatus

Denne rapporten viser koblinger som ikke kan nås. Dette kan for eksempel skyldes at en side er flyttet, at et nettsted er nedlagt, eller at målkoblingen ikke kan leses for øyeblikket.

Rapporten kan kjøres for hele eller deler av nettstedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 15.02.2024