logo FNSP redaktørstøtte

Pålogging

FNSP benytter Microsoft Azure AD som påloggingsmekanisme. Det vil si at de fleste av dere benytter samme innlogging som på andre systemer i organisasjonen og kommer rett inn i redigeringsmodus uten å måtte skrive brukernavn og passord.

Vi har to typer brukere på FNSP. De aller fleste er gjestebrukere og skal fungere på samme måte som pålogging til andre datasystemer i organisasjonen din.

Den andre typen er lokale brukere. Disse har et eget brukernavn, passord og MFA (multifaktor-app på mobilen fra Microsoft). Dette gjelder kun følgende foretak:

  • Pasientreiser
  • Betanien Hospital
  • Revmatismesykehuset
  • Martina Hansens Hospital
  • Diakonhjemmet sykehus

 

Gjestebrukere:

Når man er gjestebruker så låner vi brukerkontoen du har i egen organisasjon i FNSP. Det vil si at brukernavn, passord, MFA og alt annet relatert til din bruker styres av foretaket eller regionalt IKT-selskap.

I FNSP blir denne brukeren lagt inn som gjest, slik at man får tilgang til hele eller deler av nettstedet.

Om du ikke kommer inn i det hele tatt så er det noe som må løses med ditt IKT selskap. En god test kan være å se om du kommer inn på noen av Microsoft sine skytjenester i nettleseren, siden de bruker samme mekanisme. Som for eksempel epost: https://outlook.office365.com/mail/

Kommer du inn på lenken over så er du pålogget Azure AD og skal også være pålogget for FNSP.

Ofte skyldes problemer med pålogging til FNSP, at man er på hjemmekontor og ikke har koblet opp mot VPN eller andre lokale/regionale innstillinger. Det kan også hjelpe å starte maskinen på nytt.

 

Lokale brukere:

Er du fra et av foretakene som er nevnt over så har du et eget brukernavn og passord du bruker for FNSP. Dette brukernavnet er IKKE det samme som du bruker ellers i andre datasystemer.

Hos noen av foretakene må du da logge på i inkognitomodus (inprivate) på nettleseren, for at det ikke skal bli konflikt med Microsoftbrukeren fra ditt foretak.

 

Feilmeldinger

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Et slikt skjermbilde, eller en variant av dette, betyr at det er noe galt med påloggingen din. Om du er gjestebruker og ikke lokal bruker (som de få foretakene nevnt over), så må du ta dette opp med din lokale eller regionale IKT-leverandør, da feilen skyldes mangelfull pålogging til Microsoft.
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Din bruker er ikke lagt inn i noen gruppe i FNSP og du kommer derfor ikke inn i redigeringsmodus. Ta kontakt med nettansvarlig i eget foretak, eller om du er nettansvarlig, regional kontaktperson for FNSP for å be om tilgang.
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon

Du er pålogget både Microsoft og FNSP, men alle sidene er grå med hengelås. Det er flere årsaker til at dette kan skje:

 • Alternativ 1: Du må velge fanen «nettsted» og finne ditt nettsted på nytt. Der må du velge riktig språk (bokmål, nynorsk, norsk, samisk eller engelsk) for at innholdet på det språket skal være mulig å redigere
 • Alternativ 2: Du har tilgang inne i strukturen på nettstedet og må bla deg frem til der du har tilgang, før sidene blir svarte og kan endres
 • Alternativ 3: Noen har gjort en endring på din bruker og du må kontakte nettansvarlig i ditt foretak.Om du selv er nettansvarlig, ta kontakt med regional kontakt for FNSP. Alterantiv 3 skjer veldig sjelden og er lite sannsynlig.
Tekst
Er du inne med en redigeringsadresse, men får meldingen om at systemet "fant ikke siden". Så er du pålogget både Microsoft og FNSP, men adressen du prøver å gå til fins ikke lenger. Dette kan skyldes at du har bokmerke til en side som har fått ny adresse, har blitt slettet, har blitt flyttet eller på annen måte gjør at du ikke lenger kan se siden. 
Prøv da å gå til en redigeringsadresse som ikke peker spesifikt mot den enkelte side. Har du ikke en slik adresse kan du få det av nettansvarlig i ditt foretak.

 

Sist oppdatert 18.01.2024