logo FNSP redaktørstøtte

Optimizely Dashboard

Optimizely Dashboard viser informasjon om innholdet ditt og gir deg raskt oversikt på ett sted.

Arbeidslyt status (Workflow status)

  • Klikk på en av arbeidsflytstatusfanene og klikk på noen av lenkenavnene for å gå direkte til redigering av siden. Du kan også velge alternativmenyen (...) for å redigere siden eller redigere arbeidsflyten for den siden. 
  • Du kan sortere navn, sist endret og endret av kolonnene ved å klikke på dem.
  • Følgende bilde viser aktivitet på 12 sider: ni utkast og en for hver av statusene Godkjent, Planlagt eller Avvist. Det viser også ingen brutte lenker. Når instrumentbordet lastes inn, vises tall på hver fane. For å oppdatere tallene, klikk på fanene. 

 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Slik ser oversiktspanelet ut

Brutte lenker

Klikk på Vis full rapport for å åpne Rapporter-fanen og se brutte lenker.

Brutte lenker viser antall brutte lenker i databasen og lister opp sidene med minst én brutt lenke. Hvis det er mer enn én brutt lenke på en side, blir siden kun oppført én gang. For eksempel, hvis du har bare én side med 25 brutte lenker, vises det 25 brutte lenker med en liste over bare én side. Men hvis du har 25 sider med én brutt lenke hver, vises det 25 brutte lenker med en liste over 25 sider (fem av gangen).

Bare innhold som du kan redigere, blir vist i oversikten til hver pålogget bruker.

Sist oppdatert 30.06.2023