logo FNSP redaktørstøtte

Opprette blokker

Det er flere måter å opprette blokker på. Her følger en anbefalt metode.

Les om navngiving av blokker, slik at du følger beste praksis.

Blokker er nyttige å bruke for å få vist innhold på en god måte. Det er flere måter å opprette dem på og du velger selv hvilken du vil bruke basert på hva du ønsker å gjøre.

 

Blokk på en side

Om du skal ha en blokk på en enkeltside og ikke har tenkt å gjenbruke den på mange andre sider, er det enklest å opprette den direkte der du vil ha den. Blokker som opprettes på denne måten havner automatisk i høyrefanen under blokker "for denne siden".

Plasser markøren der du vil ha blokken i hovedinnholdsfeltet og trykk på knappen "add local block"

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Knappen "add local block" finner du i verktøysmenyen

Mange blokker trenger litt mer plass for å se best ut, noe du får om du legger den i innholdsfeltet nederst på siden. Ønsker du å ha en blokk i innholdsfeltet nederst på siden, klikker du på knappen "velg innhold" og "opprett ny blokk".

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Trykk på "velg innhold" slik at du får valget "opprett en ny blokk".

Opprette blokk for gjenbruk

Ønsker du å bruke en blokk flere steder, kan du opprette den direkte i høyrefanen "for dette nettstedet". 

Gå da til ønsket plassering i mappestrukturen i høyrefanen og trykk på de tre prikkene ved ønsket plassering og velg "ny blokk".

Fyll ut informasjonen i blokken og lagre. Blokken vil nå legge seg på ønsket plassering i høyrefanen og kan dras inn på ønskede steder i Optimizely. Gjør du endringer og publiserer blokken. vil den bli oppdatert på alle steder den er i bruk.

Opprette en blokk et valgfritt sted

Det er også mulig å opprette en blokk fra menyen på toppen av nettstedet. Du må da velge en plassering for blokken med en gang, noe som gjør at det er enklere å bare opprette blokken der du ønsker manuelt. Det anbefales derfor ikke å bruke denne funksjonen.

Flytte blokker

Det er mulig å flytte blokker til en annen plassering ved å klikke og dra. Skal du flytte den opp eller ned i hovedinnholdsfeltet eller i et innholdsfelt er det bare å klikke og holde på knappen mens du drar blokken til ønsket plassering.

Ønsker du å flytte blokken i høyrefanen kan du også gjøre det. Mer informasjon om flytting av innhold

 

Slette blokker

Du kan slette en blokk fra hovedinnholdsfeltet ved å klikke på den og trykke på "slette-knappen" på tastaturet.

Om blokken ligger i innholdsfeltet trykker du på de tre prikkene til høyre på blokken og velger alternativet fjern.

Merk at begge alternativene kun sletter visningen av blokken. Selve blokken blir værende igjen i mappen den lå i i høyrefanen. Om du ønsker å slette blokken helt, må du slette den fra mappen ved å trykke på de tre prikkene og velge flytt til papirkurv.

 

Sist oppdatert 15.02.2024