logo FNSP redaktørstøtte

Nøkkeltall-blokk

Blokken skal brukes for å vise nøkkeltall som antall ansatte, prislapp, varighet eller endring i prosent. Når blokken brukes i innholdsfeltet på en featureartikkel skal den animeres.

Blokken er ment som et verktøy på featureartikler, når man lager en større visuell reise for brukerne. Her gjør den seg svært godt i kombinasjon med andre blokker i en større kontekst. Ved videre utvikling av FNSP vil blokken finne sin plass i andre blokker/funksjoner, som vil gjøre den mer nyttig på andre sidemaler. Men den er tillatt som blokk allerede nå også som frittstående blokk på andre sidemaler.

Slik ser blokken ut på en featureartikkel. Den starter å telle fra null i det den vises på skjermen og stopper opp på det endelige tallet:

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Blokken teller automatisk opp fra null i det du laster siden. Videoen over er en repeterende animasjon og stopper ikke på det endelige tallet og er kun ment som en illustrasjon.

 

På en vanlig side vil den vises uten animasjon:

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Slik ser blokken ut på en vanlig side. Blokken må være i et innholdsfelt.

 

 

Hvordan opprette blokken:

  • Opprett blokken på normal måte der du ønsker å ha den
    Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
    Blokk for nøkkeltall

Fyll inn i feltene:

  • Overskrift: Legg inn overskrift om du ønsker det. La feltet være tomt for å vise tallet uten overskrift.
  • Tall: Legg inn valgfritt tall
  • Enhet: Enheten vises bak tallet. Typisk kr, dager, timer, ansatte eller %.
  • Beskrivelse: Beskrivelsen vises midtstilt under tall/enhet.
Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Eksempel på blokk med innhold

 

Publiser blokken

Antall redaktører på FNSP

1500 Redaktører

Tallet er per april 2024 og er økende

Sist oppdatert 02.05.2024