logo FNSP redaktørstøtte

Navngiving av blokker

Blokker har både et navn og en tittel. Ved å bruke en felles standard, blir det lettere for deg og andre å se forskjell.

Når du oppretter en blokk, trenger den et navn. Navnet på blokken er det som er synlig for deg når du redigerer i Optimizely. 

Om du ikke også legger inn en tittel, er det navnet på blokken som vises mot brukere av nettstedet.

Siden blokker ser like ut når de er lagt inn i hovedinnholdsfeltet, er det anbefalt å skrive hvilken type blokk det er. Da blir det lettere for deg og andre å se hvilke blokker som er på nettsiden.

Når du ser i høyrefanen under blokker (der med blokker, medier og kategorier) så vil blokker du eller andre har laget ha et ikon. Men i hovedinnholdsfeltet vises ikke dette.

Anbefalt praksis

Legg inn navn på blokk i formatet: "Type blokk: Navn du vil vise på nettsiden"

I eksempelet under vil da navnet på blokken være: "Ekspanderende overskrift: Min tittel".

I feltet overskrift legger du inn informasjonen som en bruker av nettstedet skal se. I eksempelet over vil da tittelen der være: "Min tittel".

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Feltene for navn og overskrift, slik de vises på nettsiden.

 

Under er et eksempel det vi ikke har lagt inn typen blokk før navnet. Da ser vi at det umulig å skille blokkene fra hverandre, selv om de er to forskjellige blokker.

Ved å skrive hvilken type blokk det er i navnet, så ser man forskjell på nettsiden:

Bord
Øverst ser man hvordan det ser ut når man ikke har lagt inn beskrivelse i navnet på hvilken blokk man har brukt.

 

Sist oppdatert 15.02.2024