logo FNSP redaktørstøtte

Fellesinnhold - oversiktspanel

Under Dashboard finner du et oversiktspanel over nasjonalt fellesinnhold som kan brukes. Gjennom oversiktspanelet kan du både få innsikt om innholdet og også enkelt få det koblet opp mot ditt nettsted.

På toppen velger du mellom de forskjellige innholdstypene vi har i fellesinnhold. Akkurat nå er alternativene behandlingsinformasjon (diagnose, underskelse, behandling) og støtteartikler.

Så kommer en oversikt over diverse filter:

Bruk: Velg mellom å vise innhold som brukes av ditt foretak eller innhold som ikke brukes av ditt foretak

Eier av hovedversjon: Velg ett eller flere foretak og få oversikt over hvilket innhold de er hovedversjonseier av nasjonalt

Kategori: Velg mellom forskjellige HRCS-kategorier (Health Research Classification System)

Spesialitet: Filtrer på spesialitet

Fagområde: Filtrer på fagområde

Variant: Her kan du skille mellom sider som bruker standard-versjon fra felles, en undervariant fra felles eller en lokal variant

Gammel eller ny mal: Filter nå i overgangsfasen etter migrering fra gammel plattform frem til alle sider er i ny mal

Sidetype: Diagnose, undersøkelse eller behandling

Brukes av: Filtrer på foretak for å se hvilket innhold de har

Søk: Søk med fritekst etter innhold

 

Last ned csv: Få en Excel-fil med oversikt over innholdet som du kan bearbeide lokalt om ønskelig

Bord
Mange filter på toppen av siden gjør det lett å få oversikt over innholdet

Se og ta i bruk innhold

Under filterne får du oversikten over innholdet. Her kan du klikke på overskriftene og sortere innholdet etter det du måtte ønske.

  1. Om navnet er med fet skrift, så betyr det at du bruker innholdet allerede.
  2. For å ta i bruk innhold så klikker du på siden du ønsker å ta i bruk.
  3. Da kommer det et lite vindu som gir informasjon om siden.
  4. Trykk så på knappen «ta i bruk på mitt nettsted» og vent noen få sekunder.
  5. Når jobben er ferdig vil det komme en lenke nederst i det samme vinduet som går til din nye lokale side.
  6. Trykk på den og gjør tilpasningene du ønsker, slik som å legge til avdeling. Når du er fornøyd publiserer du siden som normalt.

 

Bord
Oversikten kan sorteres ved å trykke på overskriften for hver kolonne 

 

Sist oppdatert 24.01.2024