logo FNSP redaktørstøtte

Kurskalender

Kurskalender er en sidemal for å liste ut kurs mot enten pasienter, fagfolk eller generelle arrangementer.

Eksempel på sidemalen i bruk hos (mot pasienter) OUS.

Denne sidemalen kan vise én av de tre forskjellige sidemalene for arrangementer. Den er laget for å kunne henvende seg til en spesiell målgruppe og samle mange kurs med mulighet for filtrering for den besøkende på nettstedet.

Opprett en ny side med malen Kurskalender

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Fyll ut feltene du ønsker å benytte

Tittel: Legg inn tittel du vil ha på siden. Bruk ord som matcher det leseren er ute etter. Lange sammensatte ord kan ha skjulte linjeskift (U+00AD).

Introduksjon: Brukes som et alternativ til ingress. Kort intro med avklaringer og eventuelle lenker til andre relevante oversikter.

Kurstype: Velg mellom de tre forskjellige kurstypene (du kan kun velge én sidemal, da dette er en samleside for en bestemt målgruppe. Ønsker du å blande målgrupper, benytt blokken kalenderutlsiting).

Faste tekster i søkeresultat: De faste tekstene knyttet til nulltreff og annet forvaltes sentralt i en egen blokk.

Antall resultater: Antallet bestemmer hvor mange treff som vises i hver paginering.

Innholdsfelt: Mulig å legge inn blokker under kalenderutlsitingen

 

Les mer om de forskjellige sidemalene for Kalenderhendelse

Eller den generelle blokken for Kalenderutlisting (blokk)

 

Sist oppdatert 22.10.2023