logo FNSP redaktørstøtte

Kontaktperson (blokk)

Blokken for kontaktperson inneholder kontaktinformasjon med telefon og e-post. Den brukes for eksempel på kalenderhendelser. Den kan også brukes for å vise én eller flere personer på en side, som for eksempel styret eller ledelsen.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Blokken ligger tilgjengelig sammen med de andre blokkene.

 

Blokken kan opprettes i det høyre innholdfeltet (der med blokker, medier og kategorier) eller direkte på en side, for eksempel en kalenderhendelse. Da vil blokken havne i "for denne siden".

Tips: Er kontaktpersonen en person som vil være kontaktperson for mange kalenderhendelser fremover i tid, kan det være praktisk å opprette den i en mappe "for dette nettstedet" for gjenbruk.

 

Blokken er ganske enkel og inneholder informasjon om: 

  • Navn (Fornavn og etternavn til personen.)
  • Tittel (Valgfri.Skriv inn tittel eller stillingsbeskrivelse, og eventuelt den organisasjonstilhørigheten som er relevant i strukturen "Tittel, seksjon, avdeling, klinikk, divisjon, Foretak".)
  • Telefonnummer (Valgfri. Bruk mellomrom for god lesbarhet. Nummeret blir klikkbart på mobil.)
  • E-post (Valgfri. E-postadressen blir klikkbar. Det er ikke validering på at adressen skrives riktig, så dobbeltsjekk stavingen.)
  • Beskrivelse (Valgfri tilleggsinformasjon, som rolle/tittel eller tilsvarende.)
  • Bilde av personen (havner i en sirkel, så bildet du bruker bør være kvadratisk for best resultat).

 

En mann i uniform

Hans Majestet Kongen

Kongen av Norge

kongen@slottet.no 12345678

Kong Harald V, født 21. februar 1937.
Sønn av Kong Olav V og Kronprinsesse Märtha.
Etterfulgte sin far som Norges Konge 17. januar 1991.
Signet i Nidarosdomen 23. juni 1991. Barn: Prinsesse Märtha Louise og Kronprins Haakon

Jeg har til og med nettside på: Kongehuset.no

Valgspråk: Alt for Norge

 

 

Sist oppdatert 15.02.2024