logo FNSP redaktørstøtte

Kategorier og nøkkelord

I Optimizely er kategorier og nøkkelord samlet i høyremenyen under kategorier.

Kategorier er målgrupper, kurstyper og andre kategorier som er faste på tvers av foretak eller i hele foretak. Kategorier kan i enkelte tilfeller vises på nettsiden til brukere.

Nøkkelord er noe man kan opprette for å markere sider eller dokumenter med, slik at man kan liste dem ut et sted basert på det samme nøkkelordet. Nøkkelord fungerer på "baksiden" og selve nøkkelordet vil ikke vises på nettsiden til brukerne.

Rent praktisk fungerer de på samme måte og er å finne i høyrefanen under "kategorier":

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
I høyrefanen finner du kategoriene.

Det er to nivåer hvor kategorier og nøkkelord kan ligge:

  • For alle nettsteder - Her har kun Team FNSP nasjonalt mulighet til å legge inn nøkkelord og kategorier. 
  • For dette nettstedet - Her har nettansvarlig i foretaket mulighet til å opprette egne kategorier og nøkkelord. Det anbefales å benytte nasjonale kategorier der man kan, slik at man er kompatibel med andre nettsteder som ønsker å vise innholdet ditt. For eksempel ved kurs-sider.

For å opprette en ny kategori eller nøkkelord går du til ønsket plassering i kategoritreet "for dette nettstedet" og trykker på de tre prikkene og velger "ny kategori". Gi kategorien/nøkkelordet ditt et gjennkjennelig navn, slik at alle forstår hva den er til.

Inne på den nye kategorien/nøkkelordet kan du sette inn en beskrivelse. Den vises ikke for besøkende. Beskrivelsen skal si noe om hva kategorien skal brukes til. Dette er spesielt nyttig der det kan være vanskelig å vite hvilken av flere kategorier man bør velge.

Det er mulig å lage hierarkier av kategorier. Hvis du vil at en kategori bare skal fungere som en mappe i strukturen, kan du krysse vekk "Kan velges", slik at kun elementer som er plassert på denne kategorien/nøkkelord kan velges.

Marker side med et nøkkelord

Inne på en side har du faner for mer avanserte valg. Én av disse fanene heter metadata og gir deg muligheten til å legge til ett eller flere nøkkelord. 

Finn nøkkelordet du vil bruke i ressursfanen og dra det inn på siden. Du kan fint dra inn flere nøkkelord om du ønsker det. Husk å publisere nettsiden på nytt, slik at endringen trer i kraft.

Se video av hvordan man gjør det:

Video: Lage nytt nøkkelord, legge det inn på en side, opprette en sideutlistingsblokk som henter opp siden med nøkkelord.

 

Marker et dokument med nøkkelord

I høyrefanen velger du "Medier" slik at du ser dokumentene dine. Bla deg frem (eller søk i søkefeltet) slik at du får opp dokumentet ditt. 

Trykk på de tre prikkene til høyre for det aktuelle dokumentet og velg rediger.

Under feltet nøkkelord, trykk på pluss-tegnet og bla deg frem til ønsket nøkkelord. Det er også lett å søke seg frem til rett nøkkelord så lenge navngivingen er god. Du kan hake av for flere om du ønsker. Trykk OK når du har valgt de du ønsker.

 

Eksempel

Her er et eksempel der foretaket Sykehusinnkjøp ønsker å vise utvalgte nyheter fra Luftambulansetjenesten.

Ved å inkludere både sin egen forside og forsiden til det andre foretaket, vil blokken søke etter innhold på begge nettstedene. Dette gjøres ved å dra inn forsiden til foretaket inn i feltet for "hent fra sidetre" slik du kan se på eksempelet under.

Denne sideutlistingen tar også hensyn til innhold som enten har det nasjonale nøkkelordet eller det lokale nøkkelordet (som gjelder for eget nettsted, i dette tilfellet Sykehusinnkjøp).

Dette oppsettet muliggjør et automatisert redaksjonelt samarbeid, der man enes om et felles nasjonalt nøkkelord som brukes på sider som skal vises på tvers. Samtidig kan man ha egne lokale nøkkelord på samme sideutlistingsblokk om ønskelig.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Flere nøkkelord kan brukes om ønskelig. Her et eksempel med både lokalt og nasjonalt nøkkelord.Merk at du må dra inn forsiden på nettstedene du vil se etter innhold på, da standard er at den kun ser på ditt eget nettsted.

Merk: For redaktører som ikke har redigeringsrettigheter til selve nøkkelordet, så kan man fremdeles bruke det. Men det vil være en liten varseltrekantet ikon på siden når du bruker det, som viser til at du ikke kan redigere selve nøkkelordet.

 

Sist oppdatert 28.05.2024