logo FNSP redaktørstøtte

Kalenderutlisting (blokk)

Blokken kalenderutlisting kan vise arrangementer innenfor flere kategorier og fra valgfrie nettsted på FNSP.

Opprett blokken kalenderutlisting:

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Blokken: Kalenderutlisting

 Du får nå flere valg:

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Bildetekst

Tittel: Gi blokken et navn. Anbefales som vanlig å gi blokken navn på formatet «Kalenderutlisting: Overskriftenduvilha»

Overskrift: Overskrift er valgfritt. Om du lar feltet stå tomt vil det ikke være en overskrift

Sidetyper: Om du ikke velger noe her, så vil den vise alle typer arrangement. Om du ønsker kan du hake av for den type arrangement du vil vise. For eksempel vil du gjerne bare vise fagkurs på en side med målgruppen fagfolk.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Bildetekst

Hent fra sidetre: Her kan du velge hvor du vil at blokken skal hente kurs fra. Om du ikke velger noe, vil den se på ditt nettsted. Du kan velge å inkludere andre nettsted ved å dra inn dem i spørringen eller å vise kun arrangement som er opprettet et sted i sidetreet ditt.

Filtrer på kurs-/møtetype: Hvis du vil begrense utlistingen til bare å gjelde én eller noen få kurs- eller møtetyper kan du velge kategori her. Trykk på + tegnet og velg én eller flere møtetyper under «Kurs- og møtetyper». Blokken vil nå kun vise arrangementer som er merket med det samme som du har valgt.

Nøkkelord: Velg nøkkelord som utlistingen skal filtere på. Dette fungerer på samme måte som med andre utlistinger og vil da kun vise arrangementer med det samme nøkkelordet du har valgt. Merk at det er forskjell på lokale og nasjonale nøkkelord. Skal du hente fra et annet foretak så må begge bruke nasjonale nøkkelord. Er det kun fra eget nettsted du vil hente fra kan begge typer nøkkelord benyttes.

Med og uten dato: Velg om du vil liste ut nettkurs og kurs som ikke har fått dato ennå. Utlistingen sorteres automatisk på dato, med førstkommende først. I en blandet utlisting vil nettkursene vises først. Kurs og møter uten dato vises alltid til slutt, sortert alfabetisk.

Visning: Velg hvor mange som skal vises før ekspandering. 1 rad på desktop og tablet tilsvarer 3 kort i mobilvisning. Du kan velge mellom 1 og 2 rader (henholdsvis 3 og 6 kurs), før det vises en knapp for å vise resten.

 

Når du er fornøyd publiserer du blokken som normalt.

Les mer om Kalenderhendelse

Eksempel på arrangementer hentet fra OUS

Sist oppdatert 15.02.2024