logo FNSP redaktørstøtte

Kalenderhendelse

Kalenderhendelser er alt av arrangementer, kurs, møter og lignende som skal være i en kalender på nettstedet ditt.

TIPS: 

Om hendelsen du skal opprette er på et sted hvor det vil være flere arrangement i fremtiden er det sannsynlig at du allerede har opprettet en blokk for adresse/sted. Hvis ikke anbefaler vi å opprette en slik blokk FØR du lager kalenderhendelsen.

Om kontaktinformasjonen for arrangementet er en person som vil være kontaktperson for flere arrangement i fremtiden er det sannsynlig at du allerede har opprettet en blokk for kontaktperson. Hvis ikke anbfefales det å opprette en slik blokk FØR du lager kalenderhendelsen.

Vi har 4 sidemaler for kalender. Merk at alle har egne ikoner, som gjør at de er lett å skille fra hverandre i sidetreet for deg som er redaktør.

 • Kalender er en oversiktsside som viser flere kalenderhendelser. Dette er en sidemal du sjelden vil opprette.
 • Pasientkurs for læring- og mestringskurs
 • Fagkurs for kompetanseutvikling for helsepersonell
 • Kalenderhendelse for fenerelle møter, styremøter, kurs og arrangementer
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Bildetekst

 

Opprett siden på valgfritt sted i løsningen.

 • Sidemalene fungerer som alle andre sidemaler, med felt for tittel, ingress og hovedinnhold. Det er full fleksibilitet til å presentere det man ønsker og man kan selvsagt legge til blokker på siden.
 • Fyll inn informasjon om arrangementet ditt.

Gå til fanen "Tid og sted"

 • Angi om dette er et nettkurs man kan se eller delta på uten at det skal skje på en bestemt dato eller tidspunkt. Lenke til kurset kan legges inn i lenkefeltet under "Påmelding og kontaktinformasjon".
 • Legg inn informasjon om når arrangementet skjer gjennom å opprette en blokk for Dato og detaljer. I denne blokken får du også mulighet til å legge inn frist for påmelding og informasjon om arrangementet er fullt eller avlyst.
 • Om du ikke har informasjon om fremtidige datoer er det mulig å legge inn informasjon om dette i feltet for "informasjon hvis fremtidige datoer ikke er bestemt". Merk at dette kun bør brukes unntaksvis når det ikke er mulig å legge til fremtidige datoer for arrangementet. En eventuell tekst vil ikke vises hvis det er lagt inn dato.
 • Dra inn blokk for adresse eller opprette en ny

Gå til fanen "Påmelding og kontaktinfo"

 • Velg overskrift for påmelding. Standard overskrift er "Delta". Under overskriften kommer valgfri lenke lenke til påmelding, og eventuelle frister for påmelding som legges inn på forekomstene under Tid og sted-fanen. Hvis det ikke er noen frist for påmelding eller lenke, vil overskriften skjules i visningen.
 • Legg inn lenke til påmelding eller mer informasjon
 • Legg inn informasjon om avdeling om det er aktuelt, ved å dra den relevante avdelingen inn fra sidetreet
 • Legg inn informasjon om kontaktinformasjon ved å enten dra inn en eksisterende blokk fra "for dette nettstedet" eller opprett en ny blokk for denne siden her.
 • Legg inn informasjon om kontaktperson ved å enten dra inn en eksisterende blokk fra "for dette nettstedet" eller opprett en ny blokk for denne siden her.

Gå til fanen "Metadata"

Denne fanen er forskjellg ut i fra hvilken type kalenderhendelse du har opprettet. Er det for fag vil det være alternativer for spesialitet her. Er det for pasienter vil du få muligheten til å knytte på behandlingssider som kurset er relevant for. Begge sidemalene har også mulighet for å velge om kalenderhendelsen er relevant for andre foretak i regionen og/eller nasjonalt.

I tillegg har alle muligheten for å velge hvilken type kurs- eller møtetype det er. Man kan legge til nøkkelord og forandre mellom bokmål og nynorsk for siden (standard er målformen du har på resten av nettstedet ditt).

 

Nå er du ferdig og kan publisere siden.

 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Eksempel på et fagkurs

Arrangementer listes ut flere steder i løsningen og gjennom Kalenderutlisting (blokk)

 

Eksempel på arrangementer fra OUS

Sist oppdatert 15.02.2024