logo FNSP redaktørstøtte

Ikoner

Noen blokker og sidemaler inkluderer ikoner. Design og farge er definert i FNSP-profilen.

Vi bruker Material Symbols fra Google Fonts på våre nettsider der det er mulig. Disse ikonene er av høy grafisk kvalitet og er gratis å bruke. Ikonene lastes ned og integreres direkte i løsningen, slik at det ikke er noen avhengighet mellom besøkende på nettsidene og Google.

Alle som ønsker å bruke disse ikonene utenfor FNSP kan gjøre det. Ikoner og informasjon om Google Material Symbols.

FNSP bruker følgende innstillinger på ikonene:

  • Avrundede hjørner
  • Vekt 200
  • Fyll deaktivert
  • Normal kvalitet
  • Optisk størrelse 48dp


Ikonene har en bakgrunnsfarge som bidrar til å gi liv til nettsiden. Fargene er i samsvar med profilprogrammet og er valgt ut fra forskjellige kategorier. For eksempel vil alle ikoner relatert til tid og sted ha en turkis bakgrunnsfarge. Dette gir en gjennomgående stil på nettsidene samtidig som det skaper visuell variasjon.

Kategori 1: Kontakt
Kategori 2: Tid og sted
Kategori 3: Forskning, fag og innovasjon
Kategori 4: Pasienter, sykdommer og behandling

Diagram
Alle ikoner får en bakgrunnsfarge ut i fra kategori.

 

Sist oppdatert 29.05.2023