logo FNSP redaktørstøtte

Godkjenningsflyt

Optimizely har flere nivåer for godkjenning. De høyeste nivåene har tillatelse til å publisere innhold direkte, mens andre må sende innholdet sitt til godkjenning før det kan publiseres. Ditt tilgangsnivå avgjør også hvilke områder i sidetreet du kan redigere og opprette innhold på.

MERK: Dette er en funksjon som vil bli sterkt forbedret i fremtiden. Det vi har nå er en grunnversjon med begrenset funksjonalitet.

Denne brukerveiledningen består av to deler:

  1. Hvordan funksjonaliteten virker for en innholdsprodusent
  2. Hvordan funksjonaliteten virker for en godkjenner

 

For innholdsprodusenter og andre uten godkjenningsrettigheter:

Dersom du har begrenset tilgang til nettstedet, vil du som bruker kunne legge merke til at visse sider er merket med grå skrift og hengelås. Dette indikerer at du har mulighet til å se disse sidene, men du har ikke rettigheter til å redigere innholdet eller opprette nye sider på disse stedene.

På de områdene der du har tilgang vil sidetreets tekst markeres med svart for å indikere at du har tilgang til å redigere og opprette innhold.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Se forskjellen på sider som har grå skrift og hengelås, mot sider som er svarte og som kan redigeres.

Etter å ha redigert eller opprettet en side som du er fornøyd med, har du muligheten til å sende den til godkjenning. Dette gjøres ved å klikke på "Alternativer" -knappen øverst til høyre på siden og deretter velge "Klar for publisering".

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
Trykker man på knappen "klar for publisering blir siden sendt videre til noen med publiseringsrettigheter.

Når en side er sendt inn for godkjenning, vil innholdet på selve siden ikke lenger være tilgjengelig for redigering og vil i stedet vises som grått. Dette skjer fordi siden nå venter på å bli godkjent før eventuelle endringer kan gjøres:

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Siden venter på å bli godkjent og er derfor låst for endringer.

Dersom du ønsker det, har du muligheten til å stoppe godkjenningsflyten og fortsette å redigere en side som ikke har blitt publisert ennå. Når du gjør dette, vil siden ikke lenger være i kø for godkjenning, og du vil måtte sende den inn på nytt for godkjenning når du er ferdig med å gjøre endringene dine.

Dette gjør du ved å trykke på "Alternativer" og så på "Ta bort og rediger". Da tar du siden bort fra godkjenningsflyten og redigerer videre på den.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
"Ta bort og rediger" avbryter godkjenningsflyten.

Dersom innholdet blir avvist av godkjenneren, vil det bli markert med et ikon i sidetreet.

Da er det lurt å ha en dialog om dette på siden. Det gjøres ved å trykke på "snakkeboblen" og legge inn innhold. Alternativt har man dialogen utenfor Optimizely på e-post eller telefon.

 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
Sider som er avvist blir markert i sidetreet.

Ønsker man en dialog om siden, kan man gjøre det i kommentarfunksjonen, som du får opp ved å trykke på "snakkeboblen":

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
I kommentarfunksjonen kan man enten kommentere på en hendelse (som at siden er sendt til godkjenning eller er publisert), eller man kan kommentere generelt.

 

 

For godkjenner (nettansvarlig):

Nettansvarlige og andre med publiseringsrettigheter kan se sider som venter på publisering via "Rapporter". Velg rapporten for "Ikke publiserte sider":

Grafisk brukergrensesnitt
Rapport for ikke publiserte sider.

Standard er at den viser ditt foretak, i dette tilfellet Sykehusbygg. Men om du har tilgang på flere nettsteder, kan du velge et annet via "velg side".

Se at det er haket av for "klar for publisering" og trykk "vis rapport":

Grafisk brukergrensesnitt
Her er det allerede trykket på knappen "vis rapport", slik at man kan se sider som venter på godkjenning.
I eksempelet over har Bernt Innholdsprodusent  sendt siden "Hvordan det er å jobbe i..." til godkjenning 17. april 2023.

I rapporten har du muligheten til å klikke på navnet til en side for å få en nærmere titt på den. Du vil kunne se selve siden som er sendt inn for godkjenning og vurdere innholdet faglig.

Dersom siden blir godkjent, kan du publisere endringene ved å klikke på "Alternativer"-knappen og velge "Publiser endringer". Dette vil gjøre siden tilgjengelig på nett. Om du vil velger du alterantivet "Ta bort og rediger". 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, chat eller tekstmelding
Trykk på publiser endringer om du faglig godkjenner siden og innholdet. Trykker du "Ta bort og rediger" vil siden bli avvist.

 

Ønsker man en dialog om siden, kan man gjøre det i kommentarfunksjonen, som du får opp ved å trykke på "snakkeboblen":

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
I kommentarfunksjonen kan man enten kommentere på en hendelse (som at siden er sendt til godkjenning eller er publisert), eller man kan kommentere generelt.

Alt vist her er standard funksjonatelitet fra Optimizely. Vi ønsker selvsagt å utvide og videreutvikle denne funksjonaliteten i tiden fremover, med blant annet e-postvarsling. 

 

Sist oppdatert 17.04.2023