logo FNSP redaktørstøtte

Featureblokk

Featureblokken gir deg et flott utgangspunkt for å bygge en historie gjennom store bilder og video. Blokken kan fint kombineres med andre blokker, slik at man går fra bilde til tekst og tilbake til bilde.

Featureblokken gjør seg spesielt godt inne på sidemalen featureartikkel.

Siden blokken viser innholdet i 100% bredde, setter den store krav til oppløsning og kvalitet på bilder som blir brukt. For at det skal bli pent, MÅ man bruke bilder og video av svært høy kvalitet.

Eksempler på featureartikler som bruker denne blokken:

Eksempel på blokken kan også sees nederst på denne siden

Hvordan opprette og bruke blokken:

Se video:

Se kort video som viser hvordan man oppretter en featureblokk.

Eller følg steg:

 

 1. Trykk ny blokk på normal måte og legg inn et navn på blokken
  Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
  Slik ser blokken ut når man skal velge den.
 2. Opprett blokken uten å legge til bilde og video. (Dette er ikke et krav, men det gjør det mye enklere for deg etterpå å legge inn bilder/video i blokken)
  Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
  Valget rediger direkte, gjør at man kan redigere blokken og samtidig se "for denne siden" i ressursfanen til høyre.
 3. Om du gjorde steg 2 og opprettet blokken, er du nå tilbake på siden din. Finn så blokken igjen og trykk på de tre prikkene og velg rediger direkte
 4. Du kan nå legge til bilder og video fra denne siden
 5. Trykk «legg til featureblokk»
 6. Dra inn et bilde eller en video i blokken
  Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
  Fyll inn i feltene.

   

 7. Legg inn overskrift og/eller innhold. Merk at du må ha innhold i minst ett av disse feltene, da blokken er ment som en historiefortelling og ikke som en fullskjermvisning av foto slik blokken for bildekarusell gjør.
 8. Velg mellom lys og mørk bakgrunnsfarge. Dette er fargen på «boksen» som kommer over bildet. En lys boks gir mørk skrift og en mørk boks gir lys skrift.
 9. Publiser blokken

 

Redaksjonelle valg:

Det er mulig å legge inn flere bilder/videoer i samme featureblokk. Da vil man få en pen overgang mellom disse.

Det er også mulig å ha flere featureblokker på samme side og dele dem opp med annet innhold i midten. Et eksempel kan være om man vil lage en artikkel som er en blanding av tekst og featureblokker.

Det er en grense for hvor mye tekst man kan legge inn i hver featureblokk. Dette er for at lesbarheten ikke skal bli for dårlig. Trenger man redaksjonelt å skrive mer innhold på samme bilde, kan man legge inn bildet to ganger og dermed få to tekstbokser. For den besøkende vil det da fremstå som om det er to tekstbokser som beveger seg over det samme bildet.

 

Tilleggsinfo for video:

Videoer vil alltid starte automatisk, spilles av uten lyd og gå i loop. Videoer er ment som et visuelt virkemiddel og det anbefales korte videoer på under ett minutt.

For at videoen skal kunne brukes her, så kreves det at man inne på videofilen (i FNSP) har lagt inn et startbilde. Rediger videofilen og legg inn et bilde av starten av videoen, slik at dette vises i perioden før videoen starter. Om man velger et annet bilde enn starten på videoen, så vil det se rart ut for de besøkende.

Dette startbildet er for at det ikke skal bli en svart bakgrunn for de besøkende i det øyeblikket mens videoen lastes inn på siden. Videoen kan jo være mange megabyte stor, og da tar det gjerne litt tid om man ikke har så rask internettlinje. Et startbilde vil gjøre at det ser fint ut for alle brukere.

Startbilde legges inn ved å finne videoen i ressursfanen og trykke på de tre prikkene slik at man kan redigere egenskapene for videofilen. Der inne er det et felt for startbilde. Siden dette er standardfunksjonalitet er det en begrensning til at man kun kan hente bilder fra "for dette nettsted" og ikke "for denne side". Men det er mulig å laste opp og velge et bilde fra "for dette nettsted" for videoen og så i etterkant dra bildet ned til "for denne siden". Da vil bildet fortsatt fungere. Ulempen er at det krever at redaktør har tilgang til hele eller deler av "for dette nettstedet".

En gruppe mennesker i hvite antrekk
Dette er tittelen på Featureblokken

Her har jeg innhold, som da glir over bildet når man scroller. Når teksten er på vei ut av bildet, vil siden fortsette og man kan se resten av innholdet.

Sist oppdatert 30.05.2024