logo FNSP redaktørstøtte

Ekspanderende overskrift (blokk)

En ekspanderende overskrift er en blokk du kan legge inn på siden som vil gi besøkende en overskrift (i H3). Når man klikker på overskriften så synes innholdet som ligger i blokken.

Merk: Overskriften er av typen overskrift 3 (H3), noe som betyr at du må ha en overskrift 2 (H2) før du kan legge inn en ekspanderende overskrift. Se bunnen av denne siden for mer informasjon.

Slik ser en ekspanderende overskrift ut:

Universell utforming og ekspanderende overskrift.

UUtilsynet skriver på sine nettsider:

Overskriftsnivåer brukes for å strukturere teksten, og er særlig aktuelt i redaksjonelt innhold.

Rekkefølgen på nivåene skal være korrekt. Nedover i nivå går du ett steg om gangen, oppover avhenger det av hvordan teksten skal bygges opp. <h1>-<h2>, <h1>-<h1> og <h3>-<h1> er tillatt, <h1>-<h3> er ikke tillatt.

Det har følgende konsekvenser for FNSP:

Tittelen på siden din er alltid overskrift 1, altså H1. Om du ikke har andre overskrifter på siden (enten som du har lagt inn eller som er en del av sidemalen), så kan du altså ikke legge inn en ekspanderende overskrift, uten at du først har en mellomoverskrift. 

I eksempelet på denne siden så er teksten over denne ekspanderende overskriften en overskrift 2 (H2). Dermed kan man gå til denne ekspanderende overskriften som har overskrift 3 (H3).

Samme krav gjelder den gamle løsningen i SharePoint og ble kommunisert ut på kurs i 2016, men mange har glemt det siden da.

En ekspanderende overskrift kan legges inn på alle sidemaler i feltet "Hovedinnhold". 

  1. Opprett blokken enten ved å trykke på "legg til blokk" i Hovedinnholdsfeltet eller ved å opprette det på en annen plass slik at den kan gjenbrukes.
  2. Legg inn navn på blokken. Anbefalt navnepolicy på navn er "Ekspanderende overskrift: Den overskriften som brukeren ser"
  3. Legg inn innhold i feltet innhold, slik du ville gjort på en side. 
  4. Legg inn hovedlenke om du ønsker dette. Dette er en lenke som havner under resten av innholdet i overskriften
  5. Trykk på knappen "opprett" når du er fornøyd med blokken

Når en besøkende utvider en ekspanderende overskrift, så internettadressen (URL) endre seg for å vise dette. Det gjør at man kan dele lenker med andre som vil gå direkte til den ekspanderende overskriften i utvidet tilstand.

Eksempel:

https://www.fnsp.no/redaktorstotte/redigering-i-optimizely/ekspanderende-overskrift-blokk/ (dette er adressen til denne siden)

https://www.fnsp.no/redaktorstotte/redigering-i-optimizely/ekspanderende-overskrift-blokk/#dette-er-en-ekspanderende-overskrift (dette er adressen til denne siden, men direkte til den ekspanderende overskriften i åpen tilstand)

Lenke til en åpen ekspanderende overskrift på eget nettsted

Man kan fint lenke til en egen side med en ekspandert overskrift. Legg da lenken inn på normal måte og bruk feltet for Gjenværende URL til å legge inn tittelen til den ekspanderte overskriften på formatet #tittel-på-overskrift. 

For å lenke til den ekspanderte overskriften over, ville man da lagt inn dette i feltet:
#dette-er-en-ekspanderende-overskrift 

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
I dette eksempelet er tittelen på den ekspanderte overskriften "ekspanderende overskrift"

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 01.02.2024