logo FNSP redaktørstøtte

Dokumentutlisting (blokk)

Å liste ut dokumenter er en nyttig funksjon på alle nettsteder. Det er ofte brukt i forbindelse med styredokumenter eller andre steder hvor det er behov for å liste ut mange dokumenter.

Les generell informasjon om dokumenter og krav til UU.

Dokumentutlistning (blokk)

Denne blokken vil liste ut alle dokumenter som oppfyller de valgene du setter. Den vil vise navnet og størrelse på dokumentet. Om du ikke manuelt har lagt inn en tittel på det enkelte dokumentet, vil den vise tittelen på dokumentet:

Opprett blokk for dokumentutlisting

Gå til siden og stedet du ønsker en dokumentutlisting. Det kan være rett i hovedinnholdsfeltet eller i en blokk som for eksempel ekspanderende overskrift.

Opprett dokumentutlistingsblokken på ønsket plassering. Merk at blokken vil havne under "for denne siden" om du legger den i hovedinnholdsfeltet eller under "for denne blokken" om du oppretter den inne i en ekspanderende overskrift. 

Gi blokken et navn som gjør at du som redaktør vet hva den lister ut. Blokken har ingen overskrift som er synlig for besøkende på nettstedet, så overskriften må du selv lage redaksjonelt. Enten som en vanlig overskrift, eller med overskriften i en ekspanderende overskrift.

Velg dokumenttyper som skal listes ut. Kun dokumenter av typen du har haket av for vil vises i utlistingen. Du kan velge flere om ønskelig.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Hak av for de typene du vil vise.

Dra inn mappen du vil hente dokumenter fra.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Dra inn mappen du vil hente dokumenter fra.

Som standard er det haket av for at du også henter dokumenter fra mapper som ligger under denne mappen. Dette kan slås av.

Du kan også benytte nøkkelord. Ved å trykke på "plusstegnet" kan du legge til ett eller flere nøkkelord. Når dette er i bruk vil kun dokumenter markert med nøkkelordet vises.

Angi rekkefølgen du vil liste ut dokumentene i. Som standard er den satt til alfabetisk A-Å. Husk at den vil liste ut filnavnet om du ikke manuelt har lagt inn en tittel på filen.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Velg sorteringsrekkefølge.

Du vil alltid liste ut alle dokumenter som oppfyller kravene du har satt over. Men under under visning kan du velge hvor mange dokumenter du vil liste ut om gangen, før bruker må trykke på knapp for "vis flere". Standard er satt til 10, men det er ingen grense for hvor mange du kan liste ut om gangen. Merk at brukervennligheten faller om du lister ut veldig mange dokumenter om gangen.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post
Slik ser det ut på siden i redigeringsmodus.

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 03.04.2023