logo FNSP redaktørstøtte

Diagnoser, behandlinger og undersøkelser

Sidemalen for diagnoser, undersøkelser og behandlinger er fleksible og tilbyr funksjonalitet for bruk av fellesinnhold med og uten lokalt innhold.

Sidemalene er utviklet for å dekke forskjellige fagområder, med ulike forløp. Overskriftene er fleksible og sidemalene gir mulighet for lokalt innhold. Bruk ikonet med spørsmålstegn for å se hva de forskjellige feltene er ment for.

Sidemaler

Vi har tre faste sidemaler for pasientinformasjonen i Optimizely: Diagnoser, undersøkelser og behandlinger. I sidetreet ditt er disse illustrert med hvert sitt ikon:

Tekst
Ikoner for diagnose (hjerte), behandling (kors) og undersøkelse (streker)

Innholdet i sidemalene er identisk. Det betyr at sidemalene kun brukes for å sortere sidene i søk og i sidetreet.

Noe av innholdet ditt har kommet over i gammel sidemal. Disse er illustrert med en blank side med en strek over:

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Ikon for gammel sidemal

Sidene som har kommet over i gammel sidemal skal vi bruke tiden fremover til å flytte over i ny sidemal. Disse sidene er en blanding av innhold fra fellesinnhold der du brukte det, og lokalt innhold der du brukte det. Derfor vil du se at du har lenker til fellesinnhold som ikke synes på siden (fordi du ikke har dem på nettstedet),

Det er viktig å ikke endre på disse sidene med mindre du må, så vil overgangen til ny sidemal gå lettere.

 

Innhold i sidemalene

Innholdet legger du inn i fanene Innhold, Kontaktinformasjon og Tilpasninger.

Merk! Du kan ikke endre innholdet i fellesinnholdet i basen. Dersom du ikke kan bruke deler av fellesinnholdet, må endringene meldes inn som en variant eller du lager en lokal endring hos deg. 

Ingress, introduksjon og Vær oppmerksom er nasjonalt fast innhold, og blir endret av medisinsk og helsefaglig redaksjon. Endringer her meldes som endringsønsker.

Les mer om dette under drift og forvaltning av fellesinnholdet.

Fanen Innhold

1. Hent innhold fra

Det er obligatorisk å koble siden din til en side i fellesinnhold. Det er markert ved en rød stjerne ved siden av dette feltet. Dersom du ikke har koblet siden til en side i fellesinnhold, får du ikke publisere siden.

Dra inn side fra fellesinnhold som du ønsker å bruke innholdet fra, eller bruk "Velg innhold". Da får du alt innholdet fra fellesinnhold.

Fellesinnhold-sidene finner du øverst i Optimizely ved å åpne "Fellesinnhold" og deretter åpne "Behandlingsinformasjon". Sidene er sortert på de tre sidetypene.

2. Promoboks

Her kan du sette inn en valgfri lokal promoboks. Denne kommer etter ingressen på siden.

3. Lokal henvisningsinformasjon til pasientn

Her kan du skrive inn lokale henvisningsinformasjon til pasienten. Disse vises under den ekspanderende menyen "Henvisning og vurdering".

4. Lokale henvisningsrutiner

Her kan du skrive inn lokale henvisningsrutiner. Disse vises under den ekspanderende menyen "Henvisningsrutiner for helsepersonell". 

Fanen Tilpasninger

1. Alternativ tittel

Her kan du skrive inn en annen tittel enn det som kommer fra fellesinnhold. Som standard brukes tittelen fra fellesinnhold på nye sider. I basen for fellesinnhold har alle nynorske sider ", nynorsk" på slutten av tittelen. Da må du legge inn ny tittel i dette feltet.

2. Alternativ innledning (Før og Utredning)

Her kan du velge en annen innledning (variant) fra fellesinnhold eller en lokal underside du har laget selv (eller migrert fra gammel mal).

3. Alternativ hovedinnhold (Under og Behandling) 

Her kan du velge en annen innledning (variant) fra fellesinnhold eller en lokal underside du har laget selv (eller migrert fra gammel mal).

4. Alternativ avslutning (Etter og Oppfølging)

Her kan du velge en annen innledning (variant) fra fellesinnhold eller en lokal underside du har laget selv (eller migrert fra gammel mal).

Lokal underside

For å opprette lokalt innhold må du lage en side under behandlingen/undersøkelsen/diagnosen du jobber med. Bruk "opprett side" ved å velge de tre prikkene ved siden av navnet og kall siden 

  • FØR eller UTREDNING
  • UNDER eller BEHANDLING
  • ETTER eller OPPFØLGING

Fyll inn ditt lokale innhold og publiser siden.

Merk at dette innholdet ikke vil bli endret ved nasjonale endringer i basen.

Se mer informasjon om varianter i basen med fellesinnhold 

5. Tillegg og avvik til Innledning (Før og Utredning)

Her kan du skrive inn tillegg til innledningen. Du kan lage tekstblokk, ekspanderende overskrift-blokk eller lenke-blokk. Tillegget kommer på slutten av feltet fra fellesinnholdet. Du kan ikke skrive tillegg uten å ha brukt fellesinnholdet.

6. Tillegg og avvik til første, andre, tredje hovedinnhold (Under og Behandling)

Her kan du skrive inn tillegg til hovedinnhold. Du kan lage tekstblokk, ekspanderende overskrift-blokk eller lenke-blokk. Tillegget kommer på slutten av feltet fra fellesinnholdet. Du kan ikke skrive tillegg uten å ha brukt fellesinnholdet.

9. Tillegg og avvik til Avslutning (Etter og Oppfølging)

Her kan du skrive inn tillegg til avslutningen. Du kan lage tekstblokk, ekspanderende overskrift-blokk eller lenke-blokk. Tillegget kommer på slutten av feltet fra fellesinnholdet, før Vær oppmerksom-feltet. Du kan ikke skrive tillegg uten å ha brukt fellesinnholdet. Du kan ikke legge til informasjon i Vær-oppmerksom-feltet.

10. Utlisting av relevante kurs, artikler, nyheter

Fanen Ansvarlig

Her kan du fylle informasjon om dine lokale avsvarlige.

Ansvarlig foretak: Dette trenger du ikke fylle inn, brukes kun i fellesinnhold.

Innholdsansvarlig: Den som redigerer på siden (anvarlig for tekst og formidling). Må være registrert med bruker i Optimizely

Fagansvarlig: Lokalt fagansvar for innholdet på siden. Fritekst

Godkjent: Dato for lokal godkjenning av innholdet på siden

Info til redaktører: Fritekst for informasjon om siden. For eksempel "ta kontakt med Hansen for oppdaterte priser på parkering", eller "Lars Normann er ansvarlig på seksjonen".

Sist oppdatert 22.05.2024