logo FNSP redaktørstøtte

Bytte sidemal

Nettansvarlig har mulighet til å endre sidemal på en nettside. Valgmulighetene vil fremdeles være begrenset til aktuelle sidemaler for plasseringen til siden.

Sidemalen endres under Innstillinger-fanen på nettsiden:

Alle elementer som er felles mellom de to sidemalene vil bli bevart, men merk at sidemalene bruker og viser sidebilder og andre elementer på forskjellige måter. Sannsynligheten er stor for at du må gjøre enkelte justeringer etter at du har skiftet mal.

 

Sist oppdatert 20.06.2024