logo FNSP redaktørstøtte

Bilder

Bilder kan brukes på mange steder i Optimizely. Denne veiledningen tar for seg generell bruk av bilder, men er ikke uttømmende for alle scenarioer.

Merk at det lenger ned på siden er informasjon om bildetekst, alternativ tekst (UU-krav), fotopunkt og om bildevisninger.

Les gjerne innholdsveilederen om foto og film på sykehus.

Bilderettigheter handler om hvem som eier og kan bruke et bilde og er regulert i åndsverksloven.

Fotografen eier vanligvis rettighetene til bildene de tar, uansett hva motivet er eller hvilket kamera de bruker. Det betyr at du vanligvis ikke kan bruke et bilde uten tillatelse fra fotografen. Hvis du trenger å bruke bildet, kan du kjøpe en lisens fra fotografen eller et byrå som representerer dem. Det er viktig å huske at hvis det er personer på bildet, har de også rettigheter som må respekteres.

Enkelt forklart betyr det at du ikke kan bruke bilder du har funnet på internett eller bilder som er tilgjengelig i Micrososft Office eller andre tredjepartsprogrammer på dine eksterne nettsider helt uten videre. Du må enten ha tatt bildet selv, eller du eller ditt foretak må eie rettighetene til å bruke bildet på internettsidene. Siden FNSP i stor grad deler informasjon mellom foretak, er det viktig at du på innhold som er aktuelt å vise andre steder, også eier rettigheter til dette. Er du i tvil, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen i ditt foretak.

Husk også å bruke feltene vi har for bildekreditering der bildet krever det. Det er "god skikk" og bransjepraksis å kreditere fotografen på bildene, men det er ikke pålagt.

 

Det anbefales å redigere bilder i et bildeprogram før de lastes opp i Optimizely, da det er svært begrenset med funksjonalitet for bilderedigering i forhold til SharePoint. Optimizely skalerer oppløsningen opp og ned, men det er fordelaktig å ha riktig bildeforhold på bildet.

Bildeforholdene som benyttes er:

 • Bilder inne på sider og promobokser = 3:2 (tradisjonelt fotoformat fra kamera)
 • Sidejusterte bilder = 4:5
 • Runde bilder (forsider og temasider) = 1:1
 • Sideutlisting = dynamisk, men bruk 2:1
 • Inne på side kan man redaksjonelt velge (se ekspanderende overskrift under for eksempler)

Her er det samme bildet i forskjellige redaksjonelle utsnitt. Bildet er originalt et ultrabredt bilde.

En by med mange bygninger
Redaksjonelt valg 3:2
En by med mange bygninger
Redaksjonelt valg 16:9
En by med mange bygninger
Redaksjonelt valg 4:5
En by med mange bygninger
Redaksjonelt valg "original"

 

Siden størrelsen på bildene tilpasser seg nettleseren til brukeren, vil de variere i størrelse. Nettbrett viser for eksempel større bilder på promoboksene enn på en vanlig datamaskin. Derfor er det ikke mulig å komme med nøyaktige mål på hvor store bildene skal være, men som en tommelfingerregel bør sidebilder og bilder i promobokser være minimum 1000x666 piksler store. Det er også lurt at bildene ikke er for store, da det kan føre til dårligere nedskalering av bildet.

I tillegg har vi bildehåndtering i Cloudflare (mekanisme for caching) pluss Optimizely sin fokuspunktskalering på toppen av responisitiviteten beskrevet over. Det er derfor ikke mulig å gi et nøyaktig antall piksler for hver bildestørrelse som vil være gjeldende for de forskjellige bildeformatene.

Flere måter å laste opp et bilde

Felt i sidemal: Enkelte sidemaler har egne felt for sidebilde, slik som standardside, nyhetsside og temaside. På disse sidemalene er det egne felt hvor du kan dra inn et bilde fra din egen datamaskin. Bilder som blir dratt inn her, havner automatisk i mappen "for dette nettstedet" under medier. Merk at det er enkelt å flytte bilder senere til andre mapper uten at de slutter å virke.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Slik ser det ut på sidemaler som har eget felt for sidebilde. Da vil sidebildet bli hentet ut og vist om man har utlistinger av sider med bilder, for eksempel nyheter.

Bilder inn i hovedinnholdsfelt: Skal du legge inn bilder i hovedinnholdsfeltet eller andre steder hvor det ikke er egne felt for bilder, anbefales det å først laste bildet opp i Optimizely. Det gjøre enkelt ved å dra bildet fra din datamaskin og inn i den høyre innholdmenyen (den med blokker, medier og kategorier) og for eksempel under "for denne siden". Husk å velge "medier" som kategori øverst i innholdsmenyen, slik at du ser bildet ditt etterpå. 

Når du har lagt bildet ditt inn i Optimizely, er det bare å dra det inn i hovedinnholdsfelet der du ønsker å ha det. 

TIPS: Det kan være smart å legge inn noen linjeskift under bildet ditt før du drar det inn på siden, slik at det er enkelt å legge inn tekst eller annet innhold under bildet om du ønsker det.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon, Word
Her ser du "min datamaskin" til venstre med filene i en mappe. Så dras de bare inn i "for denne siden" slik at de kan brukes på nettsiden.

 

En mann i en sykehusstol

Foto: Slik ser det ut om jeg legger inn informasjon om kreditering.

Dette bildet har visningsvalg "stående, høyrejustert"

Visninger av bilder (høyre, venstre og sentrert visning): Det er mulig å få bildet til å flyte på siden av teksten om man ønsker. Da drar man bare bildet inn der man ønsker at det skal være og trykker på det og velger "visningsvalg". Velg så om du vil ha bildet i stående på venstre eller høyre side av teksten. Standard er "liggende full bredde"

 

Bildetekst: Det er lurt å legge inn bildetekst på bildene. Dette er da teksten som vises under bildet og er synlig for alle. Skal bildet krediteres noen, så skriver du det inn i feltet for kreditering som beskrevet lenger ned i denne veiledningen.

Bildeformat: Velg mellom liggende 3:2, liggende 16:9, stående 4:5 eller original (bildets originale proporsjoner blir brukt)

 

Funksjoner inne på selve bildet

Dobbeltklikk på bildet i høyremenyen (altså under for eksempel "for dette nettstedet")

 • Alternativ tekst (UU): Vi er lovpålagt å ha alternativ tekst på bildene våre. Med Optimizely bruker vi kunstig inteligens til å gjenkjenne hva som er på bildet og automatisk lage en alternativ tekst. Denne fungerer bra, men er ikke alltid korrekt. Det er derfor anbefalt å sjekke den alternative teksten som blir generert. 
  Dette gjør du ved å dobbeltklikke på bildet i høyremenyen (altså under for eksempel "for dette nettstedet"). Erstatt eventuelt teksten med noe som passer bedre og publiser endringene. Merk: Den automatiske funksjonen for alterantiv tekst støtter ikke nynorsk og samisk. Om det er tomt i feltet for nynorsk eller samisk, vil alt-teksten fra feltet for bokmål benyttes.
 • Kreditering: Fotograf og/eller bildebyrå. Opphavsrett.
 • Type bilde: Vises foran en eventuell kreditering. Bytt fra "Foto" hvis bildet er grafikk eller illustrasjon.
 • Fokuspunkt: Brukes når bildet skaleres ned og det ikke er plass til hele bildet. Klikk på bildet der du ønsker at fokus skal være. Det vil da komme en rød prikk som viser at du har markert bildet.

Alle endringer inne på bildet må lagres. Husk derfor å gå øverst på bildeinnstillingene og publiser endringer som er gjort.

Du kan gå tilbake til siden du var på ved å trykke på det gule båndet oppe på siden og knappen "tilbake" som vises i brukergrensesnittet.

TIPS: Det kan være lurt å lage et bildearkiv over mest brukte bilder i høyremenyen (der med blokker, medier og kategorier). Ved å opprette en mappe under "for dette nettstedet" for bilder, kan man samle mye innhold. Det er også mulig å ha mapper i mappen, slik at man får systematisert bildene så de er lette å finne.

TIPS 2: Det er enkelt å søke i bildemappene. Velg "medier" i høyremenyen og søk. Da vil du få opp alle medier som har et filnavn som inneholder det du søkte etter. Det er et endringsønske inne til høsten om å utvide muligheten for å kunne legge inn egne metadata for bildene, slik at det blir enda enklere å finne innhold.

Tips 3: Pass på at bildet du henter inn blir publisert. Det skal skje automatisk, men hvis bildet er veldig stort eller automatisk generering av bildetekst feiler så forblir bildet upublisert. Det får da et ikon med blyant på og du må manuelt inn på bildet og publisere det.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon
Slik ser det ut om et bilde blir lastet opp, men ikke automatisk er blitt publisert.

Avansert bruk via bildeblokk

For de tilfellene hvor man trenger å vise et bilde uten bilderamme eller gjøre bildet til en lenke, så kan man bruke en bildeblokk. Dette er for erfarne brukere og spesielle tilfeller. Det er ikke ment som en erstatning for den normale måten å legge inn bilder på.

 1. Opprett blokken «Bilde» og gi den et godt navn
 2. Trykk opprett på blokken før du legger inn bilde i den. Dette er ikke et krav, men det gir en fordel av at du kan hente bilder fra denne siden. For det er ikke et alternativ før blokken er opprettet.
 3. Finn blokken igjen og velg rediger på den
 4. Last opp bilde i ressursfanen «for denne side» eller der du vil ha den, og så dra den inn i bildeblokken etterpå
 5. Velg bildeformat – Her er valget «original uten ramme» tilgjengelig og er et unikt valg for bildeblokken
 6. Legg inn bildetekst om du ønsker dette
 7. Legg inn lenke om du ønsker dette
 8. Trykk publiser endringer

Eksempel på bilde i bildeblokk med valget "original uten ramme":

En person i en kirurgisk scrubs og maske på et sykehus

 

Sist oppdatert 15.02.2024