logo FNSP redaktørstøtte

Beredskapsmeldinger, driftsmeldinger og infomelding

I Optimizely har vi laget flere måter å informere om en ekstraordinær hendelse. Alle opprettes i sidetreet under "info" av nettansvarlig eller andre som er gitt spesifikk tilgang til funksjonen gjennom tilgangsstyring.

Alle meldinger opprettes på samme måte og kan plasseres på hele nettstedet, deler av nettstedet eller enkeltsider. Nettansvarlig kan tilgangsstyre hvem som kan opprette meldingene på samme måte som tilgangsstyring av sider.

MERK: Disse meldingene er den store knappen når det kommer til informasjon til besøkende. Den er kun ment i spesielle situasjoner og over begrensede tidsperioder. De er ikke ment som en permanent kommunikasjonsmetode ut mot publikum. 

Tekst
Slik ser det ut i sidestrukturen.

Beredskapsmeldinger - Meldinger når hele helseforetaket er satt i beredskap.

Driftsmeldinger - Driftsrelaterte meldinger som er viktige, men hvor foretaket ikke er satt i beredskap.

Infomeldinger - Viktige informasjonsmeldinger som ikke er beredskaps- eller driftsrelatert.

Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
Slik ser de forskjellige meldingstypene ut. Infomeldinger kommer øverst over logo og meny, mens beredskapsmeldinger og driftsmeldinger kommer under brødsmulestien.

 

Opprette en infomelding

Gå til "info" i trestrukturen din, trykk på de tre prikkene til høyre, og velg "Ny side".

Du får opp tre alternativer som beskrevet over. Velg det som er aktuelt og legg inn navn på siden. (Når du har laget en melding kan du ikke endre mellom sidetypene, men det tar heldigvis veldig kort tid å opprette en ny.)

Avhengig av valgt mal får du muligheten til å legge inn:

Beredskapsnivå på beredskapsmeldinger

Alvorlighetsgrad på driftsmeldinger

Tittel -  overskriften som vises til de besøkende

Tekst - KORT melding

Lenke - Valgfritt om du vil lenke til en side med mer informasjon om tematikken

Lengre forklaring - Her kan du legge inn mer informasjon om hendelsen. I en situasjon hvor du trenger å bruke en slik melding, er det naturlig å tenke at du ikke skal legge inn så mye informasjon her heller, slik at hovedbudskapet ikke drukner.

Vis i sidestruktur - Vis meldingen på den valgte siden og alle underliggende sider. Velger du forsiden vil du vise meldingen på alle sider.

Vis på enkeltsider - Viser meldingen på enkeltsider som er valgt.

Tidsstyring

Som på alle sider kan du tidsstyre meldingen.

Publiser frem i tid ved å trykke på publiserknappen og velg "Tidsstyrt publisering" på listen over alternativ.

Sett utløp for meldingen ved å trykke på "verktøy" og "håndter utløp og arkivering". Legg inn ønsket tidspunkt for utløp og eventuelt et sted å arkivere meldingen. Arkivering er mest naturlig for andre sidetyper enn beredskapsmeldinger.

 

 

 

Sist oppdatert 15.02.2024